Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  12 Pysyvät vastaavat

  1 000 €

  Perustamis-

  menot

  Aineettomat

  oikeudet

  Muut pitkä-

  vaikutteiset
  menot

  Ennakko-

  maksut

   

  Yhteensä

  Aineettomat hyödykkeet
  Hankintameno 1.1.2013 57 961 716 42 019 0 100 696
  Lisäykset 0 2 904 951 0 3 855
  Vähennykset 0 -933 0 0 -933
  Siirrot erien välillä 0 0 0 0 0
  Hankintameno 31.12.2013 57 961 2 687 42 970 0 103 618
  Kertyneet suunnitelmapoistot 1.1. 57 961 0 34 900 0 92 861
  Vähennysten kertyneet poistot 0 0 0 0 0
  Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 1 306 0 1 306
  Kirjanpitoarvo 31.12.2013 02 6876 76409 451
  Kertynyt poistoero 1.1. 0 0 6 054 0 6 054
  Poistoeron muutos 0 0 -881 0 -881
  Kertynyt poistoero 31.12. 0 0 5 173 0 5 173
  Poistamaton hankintameno 31.12.2013 0 2 687 1 591 0 4 278

   

   

   

   

   

  1 000 €

   

   

  Maa- ja

  vesialueet

   

  Rakennukset

  ja

  rakennelmat

   

   

  Koneet ja

  kalusto

   

  Muut

  aineelliset

  hyödykkeet

  Keskeneräinen

  laitosinvestointi

  ja muut

  ennakkomaksut

   

   

   

  Yhteensä

  Aineelliset hyödykkeet
  Hankintameno 1.1.201311 507283 1521 324 67652 7183 390 1035 062 156
  Lisäykset4713526 064753291 022298 662
  Vähennykset 0-687-2 97900-3 666
  Siirrot erien välillä008 0460-8 0460
  Hankintameno 31.12.201311 978282 8171 335 80753 4713 673 0795 357 152
  Kertyneet suunnitelmapoistot 1.1.0203 846887 06028 68001 119 586
  Vähennysten kertyneet poistot0-687-2 97500-3 662
  Suunnitelman mukaiset poistot
  ja arvonalentumiset
  010 03637 5683 914051 518
  Kirjanpitoarvo 31.12.201311 97869 622414 15420 8773 673 0794 189 710
  Kertynyt poistoero 1.1.06 132153 3599100160 401
  Poistoeron muutos 0-4 2065 45931101 564
  Kertynyt poistoero 31.12.01 92615 8181 2210161 965
  Poistamaton hankintameno 31.12.201311 97867 696255 33619 6563 673 0794 027 745


  Koneiden ja laitteiden osuus kirjanpitoarvosta 31.12.2013396 034
  Koneiden ja laitteiden osuus kirjanpitoarvosta 31.12.2012419 952


  Pysyvien vastaavien eriin sisältyvät aktivoidut vieraan pääoman menot

   

   

  1 000 €

   

  Perustamis-
  menot

  Muut pitkä-
  vaikutteiset

  menot

  Rakennukset

  ja

  rakennelmat

   

  Koneet ja

  kalusto

  Muut

  aineelliset

  hyödykkeet

   

  Kesken-
  eräinen

  laitos-
  investointi

   

   

  Yhteensä

  Rakennusaikaiset korot
  Hankintameno 1.1.201311 6013 53031 133112 7812 609667 820829 474
  Lisäykset 00000133 033133 033
  Hankintameno 31.12.201311 6013 53031 133112 7812 609800 853962 507
  Kertyneet suunnitelmapoistot 1.1.11 6012 62122 23280 6861 8570118 997
  Suunnitelman mukaiset poistot01074441 6933302 277
  Kirjanpitoarvo 31.12.201308028 45730 402719800 853841 233
  Kertynyt poistoero 1.1.09098 90132 095752042 657
  Poistoeron muutos 0-107-444-1 693-330-2 277
  Kertynyt poistoero 31.12.08028 45730 402719040 380
  Poistamaton hankintameno
  31.12.2013
  00000800 853800 853