Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  9 Rahoitustuotot ja -kulut

  1 000 € 2013 2012
  Osinkotuotot
  Muilta 853 760

  Yhteensä

   

  853 760
  Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista
  Yhteisyrityksiltä 78 110
  Muilta 7 050 13 804

  Yhteensä

   

  7 128 13 914
  Muut korko- ja rahoitustuotot
  Muilta 11 302 528

  Yhteensä

   

   

  11 302 528

  Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista ja muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä

   

   

  18 431 14 442
  Korkokulut ja muut rahoituskulut
  Valtion ydinjätehuoltorahastolle 7 050 13 804
  Muille 156 514 146 881
  Pysyvien vastaavien eriin aktivoidut korkomenot -136 203 -133 389

  Yhteensä

   

  27 361 27 296

  Rahoitustuotot (+) ja -kulut (-) yhteensä

  -8 077 -12 094

   

  Rahoitustuotot ja -kulut sisältävät kurssivoittoja (+) tai -tappioita (-) (netto)

   

  -15

   

  38