Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  7 Poistot ja arvonalentumiset

  1 000 € 2013 2012
  Suunnitelman mukaiset poistot
  Muut pitkävaikutteiset menot 1 306 1 315
  Rakennukset ja rakennelmat 10 036 10 166
  Koneet ja kalusto 37 568 37 885
  Muut aineelliset hyödykkeet 3 914 3 782
  Yhteensä 52 824 53 148