Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  6 Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot

  2013 2012
  Henkilöstö keskimäärin
  Toimihenkilöt 736 723
  Työntekijät 154 156
  Yhteensä 890 879

   

   

  Henkilöstö 31.12.
  Toimihenkilöt 712 719
  Työntekijät 140 144
  Yhteensä 852 863

   

   

  1 000 € 2013 2012
  Henkilöstökulut
  Palkat ja palkkiot 51 667 50 262
  Eläkekulut 8 266 8 113
  Muut pakolliset henkilösivukulut 2 978 2 790
  Yhteensä 62 911 61 165

   

  Johdon palkat ja palkkiot
  Toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen ja hallituksen jäsenet 882 831


  Johdon eläkejärjestelyt

  Osalla yhtiön johtajista on mahdollisuus jäädä eläkkeelle 60-vuotiaana, osalla 63-vuotiaana.