Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  5 Materiaalit ja palvelut

  1 000 € 2013 2012
  Suoriteperusteiset ostot
  Ydinpolttoaine 56 476 67 417
  Hiili 8 012 10 315
  Aineet ja tarvikkeet 2 875 3 350
  Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 7 757 -16 513
  Yhteensä 75 120 64 569
   
  Hiilidioksidipäästöoikeudet 2 687 933
  Ydinjätehuolto
  Ydinjätehuoltomaksu 1) 57 109 43 454
  Ydinjätehuoltopalvelut 32 188 33 427
  Yhteensä 89 297 76 881
  Ulkopuoliset palvelut 12 662 9 302
  Yhteensä 179 766 151 685


  1) Perustuu yhtiön esitykseen. Mikäli ydinjätehuoltorahaston määräämä ydinjätehuoltomaksu tilikaudelle poikkeaa esityksestä, erotus kirjataan seuraavalle tilikaudelle.

   

  Kulutus
  Ydinpolttoaine 48 216 46 131
  Hiili 24 344 15 908
  Tarvikkeet 2 560 2 530
  Yhteensä 75 120 64 569