Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  4 Liiketoiminnan muut tuotot

  1 000 € 2013 2012
  Vuokratuotot 3 170 3 029
  Myyntivoitot käyttöomaisuushyödykkeistä ja osakkeista 102 5
  Palvelujen myyntituotot 8 327 8 693
  Muut tuotot 213 453
  Yhteensä 11 812 12 180