Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  26 Lähipiiri

  Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys Teollisuuden Voima Oyj sekä sen tytär- ja yhteisyritys. Lähipiiriin kuuluvat myös emoyhtiön hallituksen jäsenet ja operatiivinen ryhmä mukaan lukien toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen.    

  Konsernin emo- ja tytäryhtiöt

  YritysKotimaaOmistus-
  osuus, %

  Osuus ääni-
  vallasta, %

  Teollisuuden Voima OyjSuomi
  TVO Nuclear Services OySuomi100100

   

  Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat

  2013
  1 000 €MyynnitOstotKorotSaamisetVelat
  Posiva Oy (yhteisyritys)8 17446 453784 73910

   

  2012
  1 000 €MyynnitOstotKorotSaamisetVelat
  Posiva Oy (yhteisyritys)7 92549 4771104 46470

  Teollisuuden Voima Oyj:n omistajat

  IAS 24 -standardin mukaiseen konsernin lähipiiriin kuuluvat lisäksi TVO:n kaksi suurinta omistajaa Pohjolan Voima Oy (PVO) ja Fortum Power and Heat Oy (FPH), jotka käyttävät huomattavaa vaikutusvaltaa, sekä PVO:n suurin omistaja UPM-Kymmene Oyj (UPM) sekä FPH:n omistaja Fortum Oyj.    

  2013
  1 000 €MyynnitOstotKorotSaamisetVelat
  PVO, Fortum Oyj, Fortum Power and Heat Oy301 72911 0548 782788 918258 689

  2012
  1 000 €MyynnitOstotKorotSaamisetVelat
  PVO, Fortum Oyj, Fortum Power and Heat Oy288 8909 11914 984756 480174 004

  Johdon työsuhde-etuudet

  TVO:n johto koostuu hallituksen jäsenistä ja operatiivisesta ryhmästä mukaan lukien toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen. Konsernilla ei ole liiketoimia  johdon kanssa.    

  20132012
  1 000 €Ylin johtoYlin johto
  Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet2 1831 959
  Yhteensä2 1831 959


  Osalla yhtiön johtajista on mahdollisuus jäädä eläkkeelle 60-vuotiaana, osalla 63-vuotiaana.