Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  23 Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat

  1 000 €20132012
  Saadut ennakot21 36523 927
  Ostovelat10 8239 536
  Siirtovelat ja muut velat156 427147 964
  Yhteensä188 615181 427

   

   

  Siirtovelat ja muut velat jakautuvat seuraavasti:
  Valtion ydinjätehuoltorahasto64 43057 204
  Korkojaksotukset52 14452 388
  Henkilöstökulujaksotukset16 54315 956
  Hiilidioksipäästöoikeuksiin liittyvät jaksotukset2 687933
  Muut20 62321 483
  Yhteensä156 427147 964