Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  22 Korolliset velat

  1 000 €20132012
  Pitkäaikaiset korolliset velat
  Laina Valtion ydinjätehuoltorahastolta931 725881 726
  Joukkovelkakirjalainat2 191 4112 069 977
  Lainat rahoituslaitoksilta500 620544 773
  Lainat muilta222 744230 209
  Rahoitusleasingvelat60 85262 535
  Johdannaissopimukset34 99951 875
  Yhteensä3 942 351

  3 841 095

   

  Lyhytaikaiset korolliset velat
  Lainat rahoituslaitoksilta45 37690 486
  Muut korolliset velat (Yritystodistukset)154 715110 690
  Rahoitusleasingvelat1 6831 659
  Johdannaissopimukset8 2123 999
  Yhteensä209 986206 834
  Yhteensä4 152 3374 047 929

   

  TVO:lla oli 31.12.2013 EUR-, USD-, GBP-, SEK- ja NOK-määräisiä Private Placement -lainoja yhteensä 1 124,7 milj. euron edestä. Valuuttamääräiset lainat käsitellään tilinpäätöksessä EUR-määräisinä vaihtuva- tai kiinteäkorkoisina lainoina, joita oikaistaan tilinpäätöspäivän EKP:n virallisella valuuttakurssilla. Private Placement -lainat on suojattu koron- ja valuutanvaihtosopimuksilla. Tilikaudella 2013 valuuttakurssivaikutus suojauksista oli tappiollinen 44,3 milj. euroa ja vastaavasti lainojen valuuttakurssivaikutus voitollinen 44,3 milj. euroa.


  Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat

  1 000 €20132012
  Rahoitusleasingvelat - vähimmäisvuokrien kokonaismäärä
  Yhden vuoden kuluessa1 6902 035
  Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua6 8427 824
  Yli viiden vuoden kuluttua54 06557 377
  Yhteensä62 597

  67 236

   

  Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut-62

  -3 042

   

  Rahoitusleasingvelat - vähimmäisvuokrien nykyarvo
  Yhden vuoden kuluessa1 6831 659
  Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua6 8196 785
  Yli viiden vuoden kuluttua54 03355 750
  Yhteensä62 53564 194


  Konsernin rahoitusleasingvelat koostuvat ydinvoimalaitoksessa tarvittavan varaosan leasingsopimuksesta.