Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

    18 Rahavarat

    Rahavarat muodostuvat käteisvaroista, vaadittaessa nostettavissa olevista pankkitalletuksista ja muista lyhytaikaisista, likvideistä sijoituksista.