Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  16 Laina- ja muut saamiset

  Laina- ja muut saamiset (pitkäaikaiset)

  1 000 €20132012
  Ydinjätehuoltolainasaamiset931 725881 726
  Lainasaamiset3 9084 237
  Yhteensä935 633885 963

  Ydinenergialain 52 §:n mukaan TVO:lla on oikeus saada turvaavia vakuuksia vastaan lainaa määräajaksi Valtion ydinjätehuoltorahastosta enintään määrä, joka vastaa 75 prosenttia TVO:n viimeksi vahvistetusta rahasto-osuudesta Valtion ydinjätehuoltorahastossa. Ydinjätehuoltolainasaamiset muodostuvat Valtion ydinjätehuoltorahastolta lainatusta määrästä, joka on lainattu samoin lainaehdoin edelleen yhtiön osakkaille ja Fortum Oyj:lle.

  Ydinjätehuoltolainasaamiset muodostuvat seuraavasti:
  1 000 €20132012
  EPV Energia Oy61 44258 165
  Fortum Oyj247 583234 292
  Karhu Voima Oy655620
  Kemira Oyj17 43716 508
  Oy Mankala Ab76 21072 141
  Pohjolan Voima Oy528 398500 000
  Yhteensä931 725881 726


  Yhtiöjärjestyksen mukaisesti TVO toimittaa sähköä osakkailleen omakustannusperiaatteella eli luovuttaa tuottamansa tai hankkimansa sähkön osakkailleen näiden kunkin osakesarjan omistuksen suhteessa ja kukin kyseisen osakesarjan osakas vastaa yhtiötä kohtaan yhtiöjärjestyksessä tarkemmin määritellyistä muuttuvista ja kiinteistä vuosikustannuksista.

  Lainasaamiset muodostuvat pääosin Posiva Oy:n lainasaamisista 3 357 (3 614) tuhatta euroa. 

   

  Myyntisaamiset ja muut saamiset (lyhytaikaiset)

  1 000 €20132012
  Myyntisaamiset8 83315 073
  Lainasaamiset390387
  Siirtosaamiset10 06020 044
  Muut saamiset6 182817
  Yhteensä25 46536 321


  Siirtosaamiset muodostuvat korkomenoennakoista, korkotulojäämistä, muista tulojäämistä ja muista menoennakoista.

  Myynti- ja muiden saamisten maksimiluottoriski vastaa niiden kirjanpitoarvoa. Konsernilla oli 31.12.2013 erääntyneitä saatavia 155 (1 063) tuhatta euroa, joista yli 6 kk erääntyneitä myyntisaatavia oli 42 (226) tuhatta euroa. Erääntyneiden saatavien ei odoteta aiheuttavan konsernille luottotappioita tai arvonalennuksia.