Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  13 Aineettomat hyödykkeet

  2013

  1 000 €

  Hiilidioksidi-

  päästöoikeudet

  ATK-ohjelmistot

  Muut aineettomat

  hyödykkeet

  Ennakko-

  maksut

  Yhteensä
  Hankintameno 1.1.71620 36620 874041 956
  Lisäykset2 9044290903 855
  Vähennykset-933000-933
  Uudelleenryhmittelyt00000
  Hankintameno 31.12.2 68720 40821 783044 878
  Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.018 49815 729034 227
  Tilikauden poistot044782201 269
  Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.018 94516 551035 496
  Kirjanpitoarvo 31.12.20132 6871 4635 23209 382
  Kirjanpitoarvo 1.1.20137161 8685 14507 729

   

   

   

  2012

  1 000 €

  Hiilidioksidi-

  päästöoikeudet

  ATK-ohjelmistot

  Muut aineettomat

  hyödykkeet

  Ennakko-

  maksut

  Yhteensä
  Hankintameno 1.1.6 73320 24120 8748947 937
  Lisäykset716125-890752
  Vähennykset-6 733000-6 733
  Uudelleenryhmittelyt0089-890
  Hankintameno 31.12.71620 36620 874041 956
  Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.017 99314 956032 949
  Tilikauden poistot050577301 278
  Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.018 49815 729034 227
  Kirjanpitoarvo 31.12.20127161 8685 14507 729
  Kirjanpitoarvo 1.1.20126 7332 2485 9188914 988


  Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät aktivoidut vieraan pääoman menot

  Rakenteilla olevan voimalaitoksen (OL3) ja kilpailu- ja suunnitteluvaiheessa olevan laitosyksikön (OL4) vieraan pääoman menot on aktivoitu. Toteutuneet rahoitustuotot ja -kulut on jaettu sitoutuneen pääoman mukaan. Aktivoitujen vieraan pääoman menojen osuus vuonna 2013 oli keskimäärin 93,8 % (91,1 % vuonna 2012). Lainojen ja johdannaisten keskikorko tilinpäätöshetkellä 31.12. on esitetty liitetiedossa 27.     

   

  2013

  Rakennusaikaiset korot

  1 000 €

  Muut

  aineettomat

  hyödykkeet

  Rakennukset

  ja

   rakennelmat

  Koneet ja

  kalusto

  Muut aineelliset

  käyttöomaisuus-

  hyödykkeet

  Ennakko-

  maksut

  Yhteensä
  Hankintameno 1.1.3 53031 133112 7812 609662 631812 684
  Lisäykset0000130 828130 828
  Vähennykset0000-8 885-8 885
  Hankintameno 31.12.3 53031 133112 7812 609784 574934 627
  Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2 62122 23280 6861 8570107 396
  Tilikauden poistot1074441 6933302 277
  Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2 72822 67682 3791 8900109 673
  Kirjanpitoarvo 31.12.20138028 45730 402719784 574824 954
  Kirjanpitoarvo 1.1.20139098 90132 095752662 631705 288

   

   

  2012

  Rakennusaikaiset korot

  1 000 €

  Muut

  aineettomat

  hyödykkeet

  Rakennukset

  ja

  rakennelmat

  Koneet ja

  kalusto

  Muut aineelliset

  käyttöomaisuus-

  hyödykkeet

  Ennakko-

  maksut

  Yhteensä
  Hankintameno 1.1.3 53031 133112 7812 609515 551665 604
  Lisäykset0000152 363152 363
  Vähennykset0000-5 283-5 283
  Hankintameno 31.12.3 53031 133112 7812 609662 631812 684
  Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2 51521 78878 9941 8230105 120
  Tilikauden poistot1074441 6923302 276
  Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2 62222 23280 6861 8560107 396
  Kirjanpitoarvo 31.12.20129088 90132 095753662 631705 288
  Kirjanpitoarvo 1.1.20121 0159 34533 787786515 551560 484