Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  10 Rahoitustuotot ja -kulut

  1 000 €20132012
  Tulosvaikutteisesti kirjatut erät
  Osinkotuotot myytävissä olevista sijoituksista853760
  Voitot myytävissä olevista sijoituksista0628
  Korkotuotot lainoista ja muista saamisista

  Ydinjätehuoltolainasaamiset osakkailta

  7 05013 804

  Muut

  11 38112
  Suojauslaskennan alaiset johdannaiset

  Rahavirran suojauksesta syntyneet käyvän arvon muutoksen tehoton osuus

  1177

  Käyvän arvon suojauksesta syntyneet käyvän arvon muutoksen tehoton osuus

  2138
  Ei suojauslaskennan alaiset johdannaiset

  Käyvän arvon muutos

  563461
  Ydinjätehuoltoon liittyvien varojen korkotuotot10 99119 746
  Rahoitustuotot yhteensä30 87035 526

   

   

  Korkokulut ja muut rahoituskulut

  Valtion ydinjätehuoltorahastolle

  7 05013 804

  Muille

  18 66611 147
  Suojauslaskennan alaiset johdannaiset

  Rahavirran suojauksesta syntyneet käyvän arvon muutoksen tehoton osuus

  28

  Koronvaihtosopimukset, käyvän arvon suojaus

  7 551-18 109

  Suojatusta korkoriskistä johtuva lainan käypää arvoa koskeva oikaisu

  -7 55118 109

  Käyvän arvon suojauksesta syntyneet käyvän arvon muutoksen tehoton osuus

  37101
  Ei suojauslaskennan alaiset johdannaiset

  Käyvän arvon muutos

  0173
  Realisoituneet johdannaiskulut, netto1 4772 116
  Ydinjätehuoltoon liittyvän varauksen korkokulut35 97048 049
  Rahoituskulut yhteensä63 20375 397
  Yhteensä-32 333-39 871

   

   

  Muut laajan tuloksen erät
  Rahoitusinstrumentteihin liittyvät muihin laajan tuloksen eriin kirjatut erät:
  Rahavirran suojaukset

  Käypään arvoon arvostuksesta syntyneet voitot tai tappiot, josta on siirretty seuraavat erät:

  -9 280-16 058

  Tuloslaskelmaan siirretty määrä

  -940-1 243

  Vaihto-omaisuuteen siirretty määrä

  777651

  Keskeneräiseen laitosinvestointiin siirretty määrä

  -16 463-14 837

  Siirretyt erät yhteensä

  -16 625-15 429
  Rahavirran suojaukset yhteensä7 345-629
  Myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutokset6 9643 158
  Muut laajan tuloksen erät yhteensä14 3092 529