Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  8 Poistot ja arvonalentumiset

  1 000 €20132012
  Aineettomat hyödykkeet
  Atk-ohjelmistot447505
  Muut aineettomat hyödykkeet822773
  Yhteensä1 2691 278

  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
  Rakennukset ja rakennelmat10 03710 166
  Koneet ja kalusto37 56937 885
  Muut aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet3 9543 823
  Voimalaitoksen käytöstäpoisto4 5403 345
  Yhteensä56 10055 219
  Yhteensä57 36956 497