Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  7 Henkilöstökulut

  1 000 €20132012
  Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
  Palkat52 01450 680
  Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt8 3178 185
  Muut pakolliset henkilösivukulut2 9872 803
  Yhteensä63 31861 668

   

  Tulospalkkiojärjestelmä

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta vahvistaa TVO:n sitouttamis- ja palkitsemisjärjestelmät. Vakituinen ja pitkäaikainen määräaikainen henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmään. TVO:ssa on henkilöstörahasto ja osa henkilöstöstä on sijoittanut tulospalkkion Teollisuuden Voiman henkilöstörahasto hr:ään. 

   

  20132012
  Konsernin palveluksessa tilikauden aikana keskimäärin
  Toimihenkilöitä740728
  Työntekijöitä154156
  Yhteensä894884

   

  Konsernin palveluksessa 31.12.
  Toimihenkilöitä717724
  Työntekijöitä140144
  Yhteensä857868