Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

   6 Materiaalit ja palvelut

  1 000 €20132012
  Ydinpolttoaine56 47667 417
  Hiili8 01210 315
  Aineet ja tarvikkeet2 8753 350
  Hiilidioksidipäästöoikeudet2 687933
  Ydinjätehuollon kulut 1)30 85748 679
  Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)7 757-16 513
  Ulkopuoliset palvelut12 91910 914
  Yhteensä121 583125 095

   

  1) Katso liitetieto 24 Ydinjätehuoltovastuuseen liittyvät varat ja varaus.