Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  5 Liiketoiminnan muut tuotot

  1 000 €20132012
  Vuokratuotot3 1683 027
  Myyntivoitot käyttöomaisuushyödykkeistä ja sijoituksista1025
  Palvelujen myynti5 7935 678
  Muut tuotot248453
  Yhteensä9 3119 163