× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä
Etusivu  /  VASTUULLISUUS  /  Ympäristö ja ilmastoystävällisyys  /  Ympäristövaikutukset  /  Päästöt veteen ja maaperään

PÄÄSTÖT VETEEN JA MAAPERÄÄN

Radioaktiivisten fissio- ja aktivoitumistuotteiden päästöt veteen olivat 0,09 % ja tritiumpäästöt 13,5 % sallitusta viranomaisrajasta.

Radioaktiiviset vesipäästöt
20172016201520142013
Fissio- ja aktivoitumistuotteet TBq
0,00030,00020,0001 0,00008 0,00009
% sallitusta
0,090,050,04

0,03

0,03
Tritium TBq
2,462,322,051,561,46
% sallitusta
13,512,711,28,58,0

Saniteettijätevedet käsitellään Olkiluodon jätevedenpuhdistamolla, minkä jälkeen puhdistettu vesi johdetaan mereen. Puhdistetun saniteettiveden määrä vuonna 2017 oli 97 207 m3. Meriveteen joutunut fosforikuorma oli 12 kg ja typpikuorma oli 5 840 kg ja biologinen hapenkulutus (BOD7ATU) oli 767 kg. Saniteettijätevedet puhdistetaan puhdistusteholle ja vesistökuormitukselle asetettujen lupamääräysten sekä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Saniteettijätevedenpuhdistamon päästöt olivat murto-osa Olkiluodon pohjoispuolelle laskevan Eurajoen ravinnekuormituksesta. Mittaukset veden laadun varmistamiseksi tekee ulkopuolinen toimija.

Saniteettivesien käsittely
201720162015201420132012
Vesimäärä (m3)
97 207
88 606
77 09366 389
84 025111 565
Pitoisuus (mg/l) 1)
BOD7ATU
8134,7
6,66,7 8,9
Fosfori
0,120,240,100,11
0,120,28
Puhdistusteho keskiarvo (%) 1)
BOD7ATU   969497969798
Fosfori
989899999997
Merialueen kuormitus (kg)
Fosfori
12217,77,31031
Typpi
5 840
4 380
3 541
2 9934 380 5 475
BOD7ATU
7671 131
361
438
548985
Vedenkäsittelykemikaalit (t) 2)
393422
243442

1) Lupamääräykset saniteettijätevedelle: Mereen johdettavan jäteveden BOD7ATU-arvo enintään 13 mg O2/l ja fosforipitoisuus enintään 0,52 mg P/l. Puhdistusteho BOD7ATU-arvon ja fosforin suhteen on vähintään 95 %. Kaikki arvot lasketaan vuosikeskiarvoina. 2) Saniteettijäteveden käsittelyyn käytetyt kemikaalit.

Päästöt maaperään

Trukin hydrauliikkajärjestelmän vikaantumisen seurauksena asfaltoidulle piha-alueelle valui noin 40 litraa öljyä. Öljy saatiin kokonaisuudessaan kerättyä talteen, ja vuodontorjuntamateriaalit toimitettiin asiamukaisesti jatkokäsittelyyn.