Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Päästöt veteen ja maaperään

  Vuonna 2013 radioaktiivisten fissio- ja aktivoitumistuotteiden päästöt veteen olivat laitoksen käyttöhistorian alhaisimmat.

  Radioaktiiviset päästöt veteen

  Radioaktiivisten fissio- ja aktivoitumistuotteiden päästöt veteen olivat 0,03 (0,07) % ja tritiumpäästöt 8,0 (7,1) % sallitusta viranomaisrajasta.

  Radioaktiiviset vesipäästöt20132012201120102009
  Fissio- ja aktivoitumistuotteet TBq 1)0,000090,00020,00010,00020,0002
  % sallitusta0,030,070,050,080,07
  Tritium TBq 1)1,461,311,311,501,85
  % sallitusta8,07,17,28,210,1

  1) Lupaehto radioaktiivisille päästöille veteen: Tritium 18,3 TBq, muut beeta-aktiiviset nuklidit 0,298 TBq 

  Saniteettijätevedet

  Saniteettijätevedet käsitellään Olkiluodon jätevedenpuhdistamolla, minkä jälkeen puhdistettu vesi johdetaan mereen. Puhdistetun saniteettiveden määrä vuonna 2013 oli 84 025 (111 565) m3. Meriveteen joutunut fosforikuorma oli 10 (31) kg ja typpikuorma oli 4 380 (5 475) kg ja biologinen hapenkulutus (BOD7ATU) oli 548 (985) kg. Merivesikuormitus on pienentynyt oleellisesti. Saniteettijätevedet puhdistetaan puhdistusteholle ja vesistökuormitukselle asetettujen lupaehtojen sekä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Saniteettijätevedenpuhdistamon päästöt olivat murto-osa Olkiluodon pohjoispuolelle laskevan Eurajoen ravinnekuormituksesta, joka oli 13 000 kg fosforia ja 402 000 kg typpeä. Mittaukset veden laadun varmistamiseksi tekee ulkopuolinen toimija.

   

  Saniteettivesien käsittely20132012201120102009
  Vesimäärä (m3)84 025111 565139 251154 503157 383
  Pitoisuus (mg/l) 1)
  BOD7ATU6,78,97,416,09,3
  Fosfori0,120,280,140,160,10
  Puhdistusteho keskiarvo (%) 1)
  BOD7ATU9796969697
  Fosfori9997989999
  Merialueen kuormitus (kg)
  Fosfori1031192515
  Typpi4 3805 4756 9358 8008 400
  BOD7ATU5489851 0222 5001 500
  Vedenkäsittelykemikaalit (t) 2)34,341,644,754,556,1

  1) Lupaehto saniteettijätevedelle: Mereen johdettavan jäteveden BOD7ATU-arvo enintään 15 mg O2/l ja fosforipitoisuus enintään 0,7 mg P/l. Puhdistusteho BOD7 ATU-arvon ja fosforin suhteen on vähintään 90 %. Kaikki arvot lasketaan vuosikeskiarvoina.

  2) Saniteettijäteveden käsittelyyn käytetyt kemikaalit

  fosfori_typpi.png

  Päästöt maaperään

  Maaperän saastumista aiheuttavia tapahtumia ei tapahtunut vuoden 2013 aikana.