× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä

PÄÄSTÖT ILMAAN

TVO:n tavoitteena radioaktiivisten aineiden päästöjen hallinnassa on alittaa aina selvästi sekä viranomaisten asettamat rajat että viranomaisrajoja tiukemmat itse asettamamme tavoitteet.

Radioaktiiviset ilmapäästöt

Jalokaasupäästöt ilmaan olivat 0,04 % ja jodipäästöt 0,8 % sallitusta viranomaisrajasta.

Vuonna 2017 Olkiluodon ydinvoimalaitoksella oli polttoainevaurio, jonka seurauksena poistokaasupiipun kautta ympäristöön vapautui aktiivisuutta. Ympäristön säteilyturvallisuus ei vaarantunut. Säteilyannokset ja viranomaisten vahvistamat päästörajat alitettiin hyvällä marginaalilla.

Vuonna 2017 eniten altistuvaa väestöryhmää edustavan henkilön laskennallisen vuosiannoksen arvioidaan alittavan sille asetetun raja-arvon huomattavalla marginaalilla. Myös työntekijöiden säteilyannokset alittavat asetetut raja-arvot.

Radioaktiiviset ilmapäästöt
20172016201520142013
Jalokaasut TBq (Kr-87 ekv)
3,439,69000,217
% sallitusta
0,040,10000,0023
Jodi TBq (I-131 ekv)     0,00090,00155       
0,000000080,000000250,0000907
% sallitusta    0,81,5000,000240,088
Aerosolit TBq      0,0250,240,0000170,0000070,00002
Tritium TBq
1,072,651,040,690,62
Hiili-14 TBq
1,021,261,070,84 0,80

Hiilidioksidipäästöt

TVO osallistuu kansallisiin ilmastotalkoisiin tuottamalla päästötöntä perusvoimaa. Olkiluodon ydinvoimalaitos on mukana Euroopan Unionin päästökauppajärjestelmässä, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen seuraaminen ja hiilidioksidin päästövähennystavoitteiden saavuttaminen. Voimalaitoksen todennetut CO2-päästöt muodostuvat varalämpökattiloiden ja varavoimadieseleiden päästöistä. Varavoimadieseleiden tehtävänä on varmistaa automaattisesti voimalaitoksen sähkönsaanti mahdollisessa, mutta epätodennäköisessä sähkönmenetystilanteessa. Turvallisuuden varmistamiseksi dieseleitä koekäytetään turvallisuusteknisten käyttöehtojen vaatimusten mukaisesti, joten niiden päästöjä ei voida vähentää. OL1- ja OL2-laitosyksiköiden varavoimadieseleiden uudistaminen vuosina 2018–2022 tulee vähentämään pienhiukkaspäästöjä ilmakehään.

Todennetut CO2-päästöt
2017*2016201520142013
CO2-päästöt yhteensä (t)717737832448483
OL1/OL2 varalämpökattilat (8 MW + 12 MW)229549611
OL1/OL2 varavoimadieselit (8 x 1,8 MW)355491329441478
OL3 varavoimadieselit (4 x 6,4 MW, 2 x 2,5 MW, 1 x 1,3 MW)340
152764,5

*Päästöjen määrittäminen on kesken