Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Osaamisen kehittäminen

  osaaminen.png

  CASE

  Konepajamiehestä sähköntekijäksi

  Lue lisää

  Ydinvoimalaitoksen turvallisen käytön perusta on osaava ja tehtäväänsä motivoitunut henkilöstö. TVO järjestää jatkuvasti koulutusta ylläpitääkseen henkilöstönsä ammattitaitoa ja osaamista. Sisäistä koulutusta järjestetään muun muassa laitos-, ydinvoima- ja käyttötekniikasta. Korkea osaamistaso saavutetaan esimerkiksi eri ammattiryhmille suunnattujen koulutusohjelmien, työnkierron ja perehdyttämisen avulla.

  Jokaiselle TVO:laiselle on määritelty toiminto- ja yksilökohtainen koulutussuunnitelma. Vuonna 2013 henkilöstöä koulutettiin yhteensä 8592 (8 636) päivää, eli keskimäärin 9,7 (9,8) päivää jokaista TVO:laista kohden. Vuosittain laaditaan vuosikoulutusohjelma, jossa huomioidaan toimintokohtaisten koulutusohjelmien lisäksi muut erikseen havaitut koulutustarpeet. Vuosikoulutusohjelman toteutumista seurataan, ja se toteutui pääosin suunnitelman mukaisesti.

  Esimiestaitojen kehittämiseksi järjestetään esimieskursseja eri aiheista ja esimiesten ajankohtaispäiviä. Esimiesten peruskoulutuksiin osallistui 11 uutta esimiestä ja lisäksi jatkui kolmas yhtiön oma esimieskoulutusohjelma, TVO/Posiva Edelläkävijä -koulutusohjelma, johon osallistui 15 esimiestä. Esimiestoiminnan tueksi otettiin käyttöön Esimiesfoorumi, jossa on esimiehille tarkoitettua ajankohtaista tietoa, taustoitusta asioille, ohjeiden soveltamisesimerkkejä, linkkejä ja muuta esimiestyössä tarvittavaa aineistoa.

  Voimalaitoksen käyttöhenkilöstön koulutus on mittavaa ja jatkuu koko työuran ajan. OL1:n ja OL2:n ohjaajat osallistuivat vuonna 2013 kertauskoulutusohjelmansa mukaisesti keväällä ja syksyllä käytön koulutuspäiville ja simulaattorijatkokursseille. Vuonna 2011 ja 2012 aloittaneiden uusien ohjaajien koulutukset, simulaattorin peruskurssi ja peruskoulutusjakso, etenivät suunnitelmien mukaisesti.

  OL3:n ohjaajat osallistuivat vuonna 2013 kertauskoulutusohjelmansa mukaisesti keväällä ja syksyllä käytön koulutuspäiville. Ohjaajille järjestettiin lisätilauksena simulaattoriharjoitus 16.9.-22.11.2013. Samassa yhteydessä koulutettiin ja perehdytettiin TVO:n kouluttajia OL3-simulaattorin käyttöön ja sen ylläpitotehtäviin. Muun ajan OL3-ohjaajat ovat toimineet käyttöönoton tehtävissä ja kouluttajat koulutuksen suunnittelutehtävissä.

  Kaikkien Olkiluodon ydinvoimalaitosalueella työskentelevien tulee suorittaa tulokoulutus kolmen vuoden välein. Koulutuksen yleinen osa on tarkoitettu kaikille Olkiluodon alueella työskenteleville ja säteilysuojeluosa valvotulla alueella työskenteleville. Vuoden 2013 aikana tulokoulutuksen yleisen osan suoritti yhteensä 2 918 henkilöä ja säteilysuojeluosan 851 henkilöä (raportointipäivä 16.1.2014). Molempia koulutuksia järjestettiin suomeksi ja englanniksi.

  TVO pyrkii omalta osaltaan huolehtimaan osaamisen kehittämisestä, tiedostamalla myös oman tulevaisuuden tarpeensa uusien ydinenergia-alan osaajien työllistäjänä. Oppilaitos- ja opiskelijayhteistyötä on tehty monin eri tavoin. Vuoden aikana muun muassa Satakunnan ammattikorkeakoulussa toteutui mahdollisuus suorittaa ydinvoimatekniikan opintoja. Opinnäyte- ja lopputöitä TVO on viime vuosina teettänyt keskimäärin noin 15-20 vuodessa.

  Sosiaalisen vastuun tunnusluvut

  Osaaminen 2013 2012 2011 2010  2009
  Palveluaika keskimäärin 1) 14 14 15 15 15
  Koulutuspäivät/henkilö 9,7 9,8 13,1 8,9 10,6 2)
  Koulutuspäivät yhteensä 8592 8636 11137 7482 8835 2)
  Koulutuspäivät
  - ylemmät toimihenkilöt 4450 4549 6095 3952 4176 2)
  - tekniset toimihenkilöt 2766 2443 3596 2242 3103 2)
  - teollisuustoimihenkilöt 226 230 291 276 261 2)
  - työntekijät 732 1015 778 655 883 2)
  - määräaikaiset + muut 418 399 377 356 406 2)
  Tulokoulutus - yleinen osa (suomenkielisiä) 158 152 174 275 261
  - niissä osallistujia (suomenkielisiä) 1479 1939 2471 1412 1337
  Tulokoulutus - yleinen osa (englanninkielisiä) 101 100 104 117 149
  - niissä osallistujia 1439 2170 2543 3020 2660
  Tulokoulutus - säteilyosa (suomenkielisiä) 60 87 76 - -
  - niissä osallistujia 851 1088 1210 1343 1117
  Työturvallisuuskorttikoulutuksia 14 9 21 28 54
  - kortin suoritti  334 133 243 329 775


  1) Tiedot raportoitu vain vakinaisen henkilöstön osalta.
  2) Vuoden 2009 koulutusluvuissa havaittiin virhe 2011 tammikuussa, jolloin luvut korjattiin oikeiksi.

   

  Sisäiset koulutuspäivät (henkilöstö)

  2013 2012 2011 2010 2009
  Yleinen tekniikka 113 39 75 85 52
  Ydinvoimatekniikka 914 1571 1704 1064 1143
  Laitostekniikka 738 857 1937 1195 1879
  Käyttötekniikka 2359 1962 2680 2009 1810
  Kunnossapito 512 582 505 421 433
  Suojelu ja valmius 1283 1033 965 946 1338
  Hallinto ja talous 145 248 123 172 204
  Atk- ja tietotekniikka 245 322 480 140 130
  Yhteistyö ja kommunikointi 504 151 456 306 215
  Muu koulutus 977 946 1353 628 854
  Yhteensä 7790 7711 10278 6966 8058

  Koulutuspäivien määrä työsuhteen keston mukaan (henkilöstö)

  alle 2 vuotta 2-5 vuotta 5-10 vuotta 10-15 vuotta 15-20 vuotta yli 20 vuotta
  Yleinen tekniikka 45 55 52 16 1 19
  Ydinvoimatekniikka 170 295 281 42 25 69
  Laitostekniikka 455 49 68 30 12 70
  Käyttötekniikka 671 194 681 161 101 623
  Kunnossapito 79 131 175 26 13 122
  Suojelu ja valmius 130 155 325 88 35 335
  Hallinto ja talous 25 23 26 6 2 23
  Atk- ja tietotekniikka 36 38 96 25 7 51
  Yhteistyö ja kommunikointi 46 83 178 119 25 100
  Muu koulutus 78 97 153 50 16 101
  Yhteensä 1735 1120 2035 563 237 1513

   


  tvo_koulutuspaivat_henkilosto_per_henkilo.png

  tvo_koulutuspaivat_henkilosto_yhteensa.png

  tvo_koulutuspaivat_alihankkijat.png