× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä
Etusivu  /  YHTIÖ  /  TVO työnantajana  /  Osaamisen kehittäminen

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Ydinvoimalaitoksen turvallisen käytön perusta on osaava ja tehtäväänsä motivoitunut henkilöstö.

Henkilosto_koulutus.pngTVO järjestää jatkuvasti koulutusta ylläpitääkseen henkilöstönsä ammattitaitoa ja osaamista. Sisäistä koulutusta järjestetään muun muassa laitos-, ydinvoima- ja käyttötekniikasta. Korkea osaamistaso saavutetaan esimerkiksi eri toiminnoille kohdennettujen koulutusvaatimuksien, työnkierron, perehdyttämisen sekä työnopastuksen avulla. Jokaiselle TVO:laiselle on laadittu yksilökohtainen koulutussuunnitelma, joka sisältää muun muassa toiminnon, lupien ja erityisroolien koulutusvaatimukset.

Vuonna 2017 osaamisen kehittämisen tavoitteena erityisesti oli uusien henkilöiden perehdyttämiseen panostaminen, OL3-koulutusten toteutus suunnitelmallisesti ja oikea-aikaisesti sekä IAEA:n vertaisarviointiin osallistuminen. OL1:n ja OL2:n käytön koulutuksen päätavoitteena oli toteuttaa laadukkaat koulutukset etenkin laitosmuutoksista. Verkkokoulutuksia lisättiin sekä OL3-koulutus toteutui projektin vaiheiden mukaisesti. Maaliskuussa 2017 toteutui IAEA:n vertaisarviointi, joka antoi tietoa konsernin koulutuksen tilasta verrattuna alan parhaisiin käytäntöihin.

Voimalaitoksen käyttöhenkilöstön koulutus on mittavaa ja jatkuu koko työuran ajan. OL1:n ja OL2:n ohjaajat osallistuivat vuonna 2017 kertauskoulutusohjelmansa mukaisesti keväällä ja syksyllä käytön koulutuspäiville ja simulaattorijatkokursseille. OL1 ja OL2 vuorohenkilöstöä koulutettiin vuoden 2017 aikana 21,1 päivää.

Esimiestaitojen kehittämiseksi järjestettiin useita eri aihesisältöisiä esimieskoulutustilaisuuksia. Esimiesten peruskoulutuksen suoritti yhdeksän esimiestä. Muutamat henkilöt suorittivat myös esimiestoiminnan erityiskoulutuksia.

Projektiosaamisen parantamiseksi järjestettiin projektiosaamiskoulutusta ja osaamisen todentaminen suoritettiin IPMA-sertifioinnilla. Kolme konsernin henkilöä suoritti IPMA C-tason (projektipäällikkö) ja 19 D-tason (projektiosaaja) sertifikaatin.

TVO pyrkii omalta osaltaan huolehtimaan osaamisen kehittämisestä, tiedostamalla myös oman tulevaisuuden tarpeensa uusien ydinenergia-alan osaajien työllistäjänä. Oppilaitos- ja opiskelijayhteistyötä tehdään esimerkiksi koulujen kanssa monin eri tavoin.

Konsernissa laaditaan vuosittain kattava vuosikoulutusohjelma, jossa huomioidaan toimintokohtaisten koulutusvaatimusten lisäksi muut erikseen havaitut koulutustarpeet. Vuosikoulutusohjelma toteutui pääosin suunnitelman mukaisesti. Vuonna 2017 henkilöstöä koulutettiin yhteensä 10 639 päivää, eli keskimäärin 13,2 päivää jokaista TVO:laista kohden.

koulutus_FI.png

koulutus_yht_FI.png
koulutus_alih_FI.png
Panostus verkkokoulutukseen ja verkko-oppimisen kehitystyö jatkui ulkoisen verkko-oppimisympäristön, OppiNetin, kehittämisellä. Jatkossa ulkoisessa ja sisäisessä verkko-oppimisympäristössä on mahdollista suorittaa useita ydinvoimalaitoksen toimintaan liittyviä koulutuksia. Tulokoulutuksen yleinen osa edellytetään kaikilta Olkiluodon ydinvoimalaitosalueella työskenteleviltä ja säteilysuojeluosuus kaikilta valvonta-alueella työskenteleviltä. Molemmat koulutukset on kerrattava kolmen vuoden välein. Tulokoulutuksen yleisen ja säteilysuojeluosuuden luvut sisältävät TVO-konsernin ja alihankkijoiden suoritukset. Vuoden 2017 aikana tulokoulutuksen yleisen osan suoritti yhteensä 2 119 (vuonna 2016: 2 561) henkilöä, joista 991 (2016: 1 170) henkilöä suoritti koulutuksen kertauksen verkko-oppimisympäristössä. Säteilysuojeluosan suoritti 1 397 henkilöä, joista 637 henkilöä suoritti koulutuksen kertauksen verkko-oppimisympäristössä.  Molempia koulutuksia järjestettiin suomeksi ja englanniksi.

OL3-ohjaajien koulutus käynnissä

OL3:n ohjaajat osallistuivat vuonna 2017 laitostoimittajan järjestämään koulutukseen sekä simulaattorin peruskurssin teoria- ja simulaattorikoulutuksiin. Simulaattorikoulutukset jatkuvat myös vuonna 2018. Vuoden 2017 aikana ohjaajat osallistuivat myös kertauskoulutusohjelmansa mukaisesti keväällä ja syksyllä käytön koulutuspäiville. OL3-ohjaajat työskentelivät vuoroissa laitostoimittajan ja TVO:n yhdistetyssä käyttöorganisaatiossa suorittaen järjestelmien käyttö- ja valvontatehtäviä sekä osallistuvat käyttöohjeiden tarkastukseen ja laadintaan. OL3-ohjaajat ja OL3:n käytön kouluttajat osallistuivat laitostoimittajan suorittamiin järjestelmien automaatiotestauksiin. OL3:n vuorohenkilöstöä koulutettiin vuoden 2017 aikana 44,8 päivää.

Osaamiskartoitus

Osaamiskartoitusprojektia jatkettiin vuoden 2017 aikana määrittelemällä toimintojen osaamisia sekä niiden kriittisyyksiä liiketoiminnan kannalta. Osaamiskartoituksen tavoitteena on kartoittaa konsernissa tarvittavat osaamiset. Osaamiskartoituksesta saadaan arvokasta tietoa mahdollisista osaamisvajeista ja tätä kautta entisestään parannetaan tietoisuutta osaamisen kehittämisen parantamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.

Osaamisen tunnusluvut
201720162015     
2014     
2013     
Koulutuspäivät / henkilö
13,29,49,38,58,8
Koulutuspäivät yhteensä
10 639
7 1577 392 7 272 8 592 
- Miehet
9 018
6 0216 362
--
- Naiset
1 621
1 1361 030
--
Koulutuspäivät (keskimäärin)
- Ylemmät toimihenkilöt (11,7 pv/hlö) 
5 343
3 9923 393
3 667 4 450
- Tekniset toimihenkilöt (22,7 pv/hlö)
3 475
2 188
1 986 2 429 2 766
- Teollisuustoimihenkilöt (2,8 pv/hlö)
10767148 164 226
- Työntekijät (10,6 pv/hlö)
1 436
7511 719 740 732
- Määräaikaiset + muut (12,1 pv/hlö)
278159146 271 418 
Tulokoulutus - yleinen osa (suomenkielisiä) 
61626891 158
- Osallistujien lkm
2 119
7171 599  1)1 188 1 479
- Koulutus kerrattu verkkokoulutuksena
991973756 344 -
Tulokoulutus - yleinen osa (englanninkielisiä)  
78109101
85
101
- Osallistujien lkm   1 950
1 847
1 977 
706 
1 439
- Koulutus kerrattu verkkokoulutuksena
20219756--
Tulokoulutus - säteilyosa (suomenkielisiä)4161636260
- Osallistujien lkm
1 397
647
936 671 851
- Koulutus kerrattu verkkokoulutuksena
637489555229-
Työturvallisuuskorttikoulutustilaisuuksia
156131314
- Kortin suorittaineita henkilöitä
144137190 428 334
1) Tulokoulutuksen yleisen osan suomenkielisten osallistujien lukumäärässä havaittiin virhe ja se korjattiin.