Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Olkiluoto 4

  ol4.png

  Olkiluoto 4 kilpailu- ja suunnitteluvaiheessa

  Eduskunta vahvisti 1.7.2010 valtioneuvoston tekemän myönteisen periaatepäätöksen uuden OL4-laitosyksikön rakentamisesta. OL4-hankkeen valmistelu eteni vuoden 2011 lopulla kilpailu- ja suunnitteluvaiheeseen, kun TVO:n yhtiökokous teki päätöksen vaiheen käynnistämisestä.

  TVO:n kaikki nykyiset omistajat EPV Energia Oy, Fortum Power and Heat Oy, Karhu Voima Oy, Kemira Oyj, Oy Mankala Ab ja Pohjolan Voima Oy sitoutuivat hankkeen kilpailu- ja suunnitteluvaiheen rahoittamiseen omistusosuuksiensa suhteessa. Omistajien taustalla on kymmeniä teollisuus- ja energiayrityksiä, joten uuden laitosyksikön omakustanteisesta sähköstä hyötyy aikanaan sekä suomalaiset kotitaloudet, palvelusektori ja teollisuus. Kilpailu- ja suunnitteluvaiheen tavoitteena on varmistaa OL4:n laitosvaihtoehtojen luvitettavuus ja rakennettavuus Suomeen. Tähän vaiheeseen liittyy myös tarjouskilpailu, jossa valitaan uusimmat vaatimukset täyttävä ja turvallinen laitosyksikkö.

  Vuonna 2013 TVO jatkoi suunnittelua laitosvaihtoehtojen lisensioitavuuden ja soveltuvuuden selvittämiseksi mahdollisten laitostoimittajien kanssa. Osana laitosvalintaan tähtäävää hankintaprosessia TVO sai tammikuussa 2013 aikana uutta laitosyksikköä koskevat tarjoukset. Laitosyksikköä koskevien päivitettyjen tarjousten arviointi ja hankkeen jatkovaiheiden valmistelu on käynnissä.

  Lisätietoa: Olkiluoto 4