Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Olkiluoto 3

  ol3.png

  CASE

  Reaktorin kansi paikoilleen OL3:lla

  Lue lisää

  TVO rakennuttaa Olkiluotoon kolmatta laitosyksikköä, OL3:a. OL3-työmaa on suuri kansainvälinen projekti. Vuonna 2013 OL3-työmaan keskimääräinen henkilövahvuus on ollut 2 790, ja työmaan henkilömäärä oli vuoden lopussa noin 2 000. Työmaalla vaalitaan tinkimätöntä turvallisuuskulttuuria, ja siellä työskentelevän henkilöstön työturvallisuus säilyi edelleen hyvällä tasolla.

  Laitosyksikön rakentaminen on hyvin pitkällä. Laitostoimittaja ilmoitti joulukuussa 2013 keskittävänsä työpanoksensa kiireellisiin ja projektin kannalta kriittisimpiin suunnittelutehtäviin. Samalla laitostoimittaja kertoi suunnittelevansa OL3-työmaalla toimivien alihankkijoiden ja työntekijöiden määrän vähentämistä. TVO on edellyttänyt laitostoimittajalta kokonaisaikataulun päivittämistä sekä selvitystä niistä toimenpiteistä, joilla varmistetaan laitosyksikön valmistumisen edistyminen. Katsauskauden jälkeen, helmikuussa 2014, TVO tiedotti, ettei se ole saanut laitostoimittajalta pyytämäänsä OL3-projektin kokonaisaikataulun päivitystä.

  TVO ei salli minkäänlaisia poikkeamia lakimääräisissä velvoitteissaan omassa toiminnassaan, ja samaa edellytetään kaikilta Olkiluodossa toimivilta yrityksiltä. TVO edellyttää laitostoimittajaa ja alihankkijoita noudattamaan mm. verotusta ja työaikaa koskevia lakeja ja määräyksiä sekä työehtosopimuksia. TVO on tehnyt määrätietoista työtä harmaan talouden kitkemiseksi ja sitä koskevan lainsäädännön edistämiseksi.

  Vaatimusten täyttymistä seurataan jatkuvasti. Työmaalla on käytössä useita vaihtoehtoisia raportointikanavia puutteiden raportoimiseksi tai huolenilmaisuiden esittämiseksi TVO:lle. Tietoon tulleet puutteet ja epäilyt laiminlyönneistä TVO raportoi laitostoimittajalle ja edellyttää, että laitostoimittaja tekee selvityksen ja tarvittavat toimenpiteet tilanteen parantamiseksi. TVO tarvittaessa myös ilmoittaa mahdollisista epäilyksistä viranomaiselle. Viranomaisilla on mahdollisuus saada pysyvät kulkuluvat OL3-työmaalle, mikä helpottaa ja nopeuttaa ennalta ilmoittamattomien tarkastusten tekemistä.tvo_tapaturmat_ja_tapaturmataajuus_ol3_tyomaalla.png

  TVO on mukana Rauman Työ- ja elinkeinotoimiston aloitteesta muodostetussa viranomaisyhteistyöryhmässä, jossa eri viranomaistahojen edustajat käsittelevät OL3-projektin ajankohtaisia asioita ja keskustelevat viranomaistoiminnan edistämisestä. Ryhmässä on edustajat Työ- ja elinkeinoministeriöstä, Aluehallintovirastosta, Eläketurvakeskuksesta, verohallinnosta, poliisista, seurakunnasta, STUKista, TVO:sta ja laitostoimittajakonsortio AREVA-Siemensiltä. Paikalle kutsutaan säännöllisin väliajoin myös ammattiliittojen edustajat.

  Lisätietoa: Olkiluoto 3