Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Olennaisuuden määrittely

  Olennaisuusanalyysin avulla tunnistetaan ja määritellään asiat, jotka vaikuttavat yhtiön yhteiskuntavastuun toteutumiseen ja vastuuasioista viestimiseen. TVO:n analyysi sisältää yhtiön johdon, henkilöstön ja ulkoisten sidosryhmien keskusteluja ja tutkimuksia.

  TVO:n sidosryhmät

  Tärkeimpiä TVO:n sidosryhmiä ovat:

  • henkilöstö
  • omistajat
  • viranomaiset
  • paikallisyhteisö
  • päättäjät
  • rahoittajat
  • alihankkijat ja tavarantoimittajat
  • tiedotusvälineet
  • erilaiset järjestöt
  • suuri yleisö.


  TVO:n olennaisuusanalyysi päivitettiin ja saatiin valmiiksi raportointivuonna 2013, jolloin yhtiössä selvitettiin sidosryhmille tärkeitä teemoja kahden tutkimuksen avulla.

  Aineistoa olennaisuusanalyysin tekemiseksi saatiin Energia-asennetutkimuksesta sekä omistajille, päättäjille, virkamiehille, medialle, vaikuttajille, asiantuntijoille, kansalaisjärjestöille sekä henkilöstölle suunnatusta internet-kyselystä ja sitä täydentävistä teemahaastatteluista. Näiden lisäksi analyysin teossa huomioitiin vierailutoiminnan yhteydessä vierailta saatuja kommentteja ja kyselyitä. Analyysin lopputulemana syntyi olennaisuusmatriisi, josta käy ilmi yhtiön sidosryhmien näkemys tärkeistä yhteiskuntavastuuasioista, vastuullisuuden toteutumisesta ja yhteiskuntavastuun kehittämiskohteista.

  Samanaikaisesti olennaisuusanalyysiprosessin kanssa päivitettiin TVO:n yhteiskuntavastuun käsite, jossa vastuullisuuden perusta on edelleen osakkaille tuotettava puhdas ja vakaa sähkö, jonka elinkaaressa huomioidaan kaikki vaiheet vastuullisilta kaivoksilta aina käytetyn polttoaineen turvalliseen loppusijoitukseen. TVO:n henkilökunta on sitoutunut tinkimättömään turvallisuuskulttuuriin ja sen vaaliminen kuuluu koko henkilökunnalle. TVO tukee avointa, rakentavaa ja yhteisöllistä vuorovaikutusta yhtiön lähialueella, suomalaisessa yhteiskunnassa ja toimialalla maailmanlaajuisesti. Olkiluodon yritysten toiminnasta hyötyvät sekä paikallisyhteisö että koko Suomi. TVO luo hyvinvointia suomalaisille.

  tvo_olennaisuusmatriisi.png

  Yhteiskuntavastuu TVO:ssa

  vastuullisuus_tvolla.png