OL1 JA OL2

Ydinvoimalaitosyksiköt Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 (OL1 ja OL2) ovat identtisiä kiehutusvesireaktoreita. Kummankin laitosyksikön nykyinen nettosähköteho on 880 megawattia (MW). OL1-yksikkö alkoi tuottaa ensimmäisen kerran sähköä yhteiskunnalle syyskuussa 1978 ja OL2-yksikkö helmikuussa 1980.
kayttokerroin.pngTVO modernisoi OL1- ja OL2-laitosyksiköitä systemaattisesti vuosihuolloilla ja modernisointihankkeilla. Lue lisää vuosihuolloista

Laitosyksiköt toimivat koko vuoden turvallisestisahko.png

OL1:n ja OL2:n yhteinen sähköntuotanto vuonna 2016 oli 14 348 GWh. Laitosyksiköiden yhteinen käyttökerroin oli 93,0 %. TVO:n tuottaman sähkön osuus Suomessa käytetystä sähköstä oli noin 17 prosenttia.
kaytetysta_sahkosta.png
Laitosyksiköt toimivat turvallisesti. OL1:n nettotuotanto oli 7 048 GWh ja käyttökerroin 91,4 %. OL2:n nettotuotanto oli 7 301 GWh ja käyttökerroin 94,6 %.

tuotanto_OL1.png
tuotanto_OL2.png


Tuotantokaaviot
OL1: Viikkotuotanto

OL1: Kuukausituotanto
OL2: Viikkotuotanto
OL2: Kuukausituotanto

Tuotanto 2016
Tuotanto 2015
Tuotanto 2014

Suunnittelemattomat automaattiset pikasulut / 7 000 kriittisyystuntia:
2014: 0,0
2015: 0,0
2016: 0,0

Uraani polttoaineena

OL1- ja OL2-laitosyksiköt tarvitsevat vuoden aikana polttoaineenaan yhteensä noin 40 tonnia matalarikasteista uraania. Polttoaineen hankinnassa käytetään hajautettua hankintaketjua. Jokaiselle ketjun vaiheelle on useita toimittajia.

TVO:lla on pitkäaikaisia sopimuksia johtavien uraanin toimittajien kanssa, joita TVO seuraa ja arvioi jatkuvasti. Uraania hankitaan vain niiltä toimittajilta, jotka täyttävät TVO:n asettamat tiukat vaatimukset. Lue lisää uraanista