Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

    Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2

    Olkiluodon voimalaitosyksiköiden, Olkiluoto 1 (OL1) ja Olkiluoto 2 (OL2), sähköntuotanto vuonna 2013 oli 14 633 (14 450) GWh ja käyttökerroin yhteensä 95,1 (93,7) %.

    Laitosyksiköt toimivat turvallisesti. OL1:n nettotuotanto oli 7 470 (6 973) GWh ja käyttökerroin 97,1 (90,4) %. OL2:n nettotuotanto oli 7 163 (7 477) GWh ja käyttökerroin 93,1 (96,9) %.

    OL2:lla oli generaattorin jäähdytyspiirin häiriön aiheuttama tuotantokatko 9.–15.9. Laitosyksikkö irtosi valtakunnan verkosta, kun generaattorin suojaus laukesi ja aiheutti turbiinin pikasulun. Laitosyksikön suojausjärjestelmät toimivat suunnitellusti ja reaktorin höyryntuotanto pysäytettiin hallitusti. Generaattorivika ja siitä aiheutunut turbiinipikasulku eivät vaarantaneet ydinturvallisuutta. OL1 kävi joulukuun alussa ollutta lyhyttä tuotantokatkosta lukuun ottamatta koko vuoden luotettavasti.