Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Oikeudellinen tiedote

  Avaamalla Teollisuuden Voima Oyj:n World Wide Web -sivut sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivujen käyttö ei ole sallittua, mikäli et hyväksy niitä.

  Teollisuuden Voima Oyj:n World Wide Web -sivut ja niiden sisältö ovat TVO:n tarjoama palvelu sivujen käyttäjälle. TVO:n World Wide Web -sivut toimitetaan "sellaisina kuin ne ovat". TVO ei takaa sitä, että sivuja voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. TVO pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa.

  Sivustolla esiintyvät nimet, kuviot, logot ja tavaramerkit ovat TVO:n tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. TVO:n tavaramerkkejä ja brandeja saa käyttää vain, jos se on erikseen sallittu näissä ehdoissa ja tällöinkin vain näissä ehdoissa sallitulla tavalla, tai jos TVO on erikseen antanut käyttöluvan.

  Kaikki tämän sivuston sisältämä aineisto, kuten teksti, grafiikka, logot, ikonikuviot, kuvat ja piirrokset sekä äänitteet ja ohjelmistot ovat TVO:n tai sen sisällöntuottajan taikka muun alihankkijan tai toimittajan omaisuutta. Kyseinen aineisto nauttii tekijänoikeuslainsäädännön antamaa suojaa. Tämän sivuston sisältämän aineiston luvaton käyttö, muuttaminen tai levitys saattaa loukata tekijänoikeutta, tavaramerkkiin perustuvaa oikeutta taikka muuta laillista suojaoikeutta.

  Sikäli kuin jokin TVO:n www-sivu viittaa kolmannelle osapuolelle kuuluvaan sivuun, tällaisen viittauksen todetaan olevan yksinomaan käyttäjiä varten tarjolle asetettu palvelu, ja TVO ilmoittaa, ettei se sitoudu mihinkään tällaisesta sivusta, sen sisällöstä, sisällön oikeellisuudesta tai käytöstä johtuvaan vastuuseen.

  TVO ei missään tilanteessa vastaa mistään vahingosta, joka on johtunut tai jonka väitetään johtuneen sivuston sisältämän tiedon käyttämisestä tai siitä, ettei tieto ole ollut käytettävissä, mukaan lukien muun ohessa epäsuorat ja seurannaisvahingot, kuten liikevaihdon, tulon tai voiton menetys, toiminnan keskeytyminen tai tiedon menetys.

  TVO ei edellä sanotun lisäksi anna takuuta siitä, että mikään sivuston sisältämä tieto, kuten muun ohessa teksti, kuva, graafinen tiedosto tai linkki, on käytettävissä, oikeansisältöinen tai täydellinen.