Olkiluodon varaston ja kunnossapitokorjaamojen laajennus harjakorkeudessa

6.2.2008

Olkiluodossa viime keväänä alkaneet varaston ja kunnossapitokorjaamojen laajennustyöt ovat edenneet harjakorkeuteen. Harjannostajaisia vietettiin Olkiluodossa keskiviikkona. Uusien rakennusten tilavuus vastaa sadanviidenkymmenen omakotitalon tilavuutta.

- Varasto- ja kunnossapitotilojen laajennus ja kunnostus ovat osa Olkiluodon voimalaitoksen pitkäjänteistä infrastruktuurin kehittämistä. Tiloihin tullaan sijoittamaan osa Olkiluoto 3:n käyttövaiheen kunnossapitohenkilöistä. Tilat mahdollistavat sekä nykyisten laitosyksiköiden että Olkiluoto 3:n varaosien aiempaa laadukkaamman varastoinnin. Uusien tilojen rakentamisessa ja vanhojen tilojen kunnostuksessa otetaan huomioon myös kunnossapitolaitteiden entistä tehokkaampi hyödyntäminen ja työskentelyolosuhteiden kehittäminen. Näin parannetaan edelleen kunnossapitotyön laatua ja luotettavuutta, totesi TVO:n toimitusjohtaja Pertti Simola harjannostajaistilaisuudessa.

Uusien rakennusten pinta-ala on noin kahdeksantuhatta neliömetriä ja tilavuus yli kuusikymmentätuhatta kuutiometriä. Vanhojen saneerattavien tilojen pinta-ala on noin kuusituhattakuusisataa neliömetriä.

Laajennusprojekti sisältää mm. laitosyksiköiden varaosa- ja tarvikevaraston laajennuksen, suurille vaihtokomponenteille tarkoitetun varaston laajennuksen, vastaanottotarkastustilojen, sähkökorjaamon sekä konekorjaamon ja työkaluvaraston tilojen uusimisen ja laajentamisen. Varastolaajennus valmistuu alkuvuonna 2009.

Lisätietoja antavat:
Varatoimitusjohtaja Rauno Mokka, puh. 0500 591905
Tiedotuspäällikkö Juhani Ikonen, puh. 0500 834513.