Vetomestari lavetteineen kotiutui Olkiluotoon

6.5.2013

Pääasiassa ydinjätteiden kuljetuksissa käytettävät traktori ja kuljetusperävaunu uusittiin edellisten laitteiden käyttöiän kivutessa 22 vuoteen. TTS Liftecin valmistama uusi yhdistelmäajoneuvo saapui Olkiluotoon huhtikuun lopulla.

Vetoajoneuvoa ja 9,3 metriä pitkää lavettia valmistettiin Pirkkalassa sijaitsevan TTS Liftecin tehtaalla kahdeksan kuukautta. Kaikkiaan projekti kesti noin kaksi vuotta budjettitarjousten pyytämisestä käyttöönottoon asti. Uudet laitteet saapuivat Olkiluotoon reilu viikko sitten perjantaina 26. huhtikuuta. Käyttöönottotarkastukset sujuivat mallikkaasti ja uusi vetomestari on jo hyödynnettävissä laitosalueen kuljetuksiin.

Vetomestari_2.jpg
Polttoaineen ja jätteenkäsittely -jaoksen päällikkö Jere
Tammela (vas.) vastaanotti uuden kuljetuskaluston TTS Liftecin
kotimaan myyntipäällikkö Antero Kuusistolta. Uutuuttaan hohtavat
traktori ja kuljetusperävaunu korvasivat vuonna 1991 TVO:lle hankitut
vastaavat laitteet.

Kuljetustraktori perävaunuineen taipuu moneen

Hankittuun ajoneuvoyhdistelmään voidaan liittää käytetyn ydinpolttoaineen kuljetussäiliö apuperävaunuineen, jonka avulla polttoainetta kuljetetaan laitosyksiköltä välivarastoon ja sieltä edelleen kapselointilaitokseen loppusijoitustoiminnan käynnistyttyä. Lisäksi matala- ja keskiaktiivisen voimalaitosjätteen kuljetukset voimalaitosjäteluolaan hoidetaan kyseisellä kuljetusajoneuvolla. Kuljetuskalustoa hyödynnetään tarvittaessa myös muissa tavaransiirroissa laitosalueella.

Tulevaisuudessa yhdistelmää käytetään lisäksi loppusijoituslaitoksessa kapselin asennusvaunun sekä bentoniitin asennuslaitteen ja kuljetusvaunun kuljetuksissa. Ajoneuvo on tällä hetkellä vuosittain ajossa noin 200 tuntia, mutta käytetyn polttoaineen loppusijoitustoiminnan käynnistyttyä sen käyttö kasvaa merkittävästi.

- Projektissa on ollut mukana paljon erilaisia rajapintoja, jotta saimme hiottua uudesta vetomestarista kaikkiin tarvittaviin kohteisiin soveltuvan laitteen. Esimerkiksi OL3:n käytetyn polttoaineen kuljetuksissa tarvitaan kiskoja, kun taas loppusijoituslaitoksessa vaaditaan kuljetettavien laitteiden painon vuoksi omanlaisiaan ominaisuuksia, jaospäällikkö Jere Tammela polttoaineen- ja jätteenkäsittely-jaoksesta kertoo.

Erityislupia ja -vaatimuksia

Ydinvoimalaitosympäristössä käytettäviltä laitteilta ja koneilta vaaditaan usein standardista poikkeavia ominaisuuksia turvallisuuden varmentamiseksi. Vetotraktori ja kuljetusperävaunu määritellään ei-ydinteknisiksi laitteiksi, mutta niiden on sovelluttava vaarallisten aineiden kuljetuksiin. Ydinjätteet luokitellaan vaarallisiksi aineiksi, joten vetomestarin ja kuljetusperävaunun kuljettajien on suoritettava kyseisiin kuljetuksiin liittyvä koulutus ennen rattiin tarttumista. Kuljettamiseen on TVO:lla kouluttautunut kolme henkilöä.

Vetomestari.jpg

Nyt hankitun kuljetuskaluston pitää kestää esimerkiksi vaativia tunneliolosuhteita ja jopa sadan tonnin kuormaa. Siltä vaadittiin myös yhteensopivuutta olemassa olevien siirtosäiliöiden ja vaunujen kanssa. Traktorin ja lavetin erityisominaisuuksia ovat muun muassa pakokaasujarrut ylikuumenemisen välttämiseksi kaltevissa tunnelitiloissa, kaikkiin pyöriin sijoitettu sammutusjärjestelmä, puskimet ja vetokoukut junavaunujen käsittelyyn, nopeudenrajoitin 5 km/h, erikoiskokoinen ohjaamo tunnelityöskentelyä varten sekä lisäpaino pyörien kitkavoiman lisäämiseksi raskaiden kuljetusten varalle. Kaikilla huolellisesti suunnitelluilla erityispiirteillä varmistetaan pitkä käyttöikä, laitteiden monipuolinen käyttö ja toimivuus sekä ennen kaikkea turvalliset kuljetukset.