OL3:n muuntajien määräaikaistarkastukset käyntiin

9.9.2014

Ydinvoimalaitoksella tuotetusta sähköstä suurin osa siirretään valtakunnan verkkoon, mutta osa sähköstä käytetään laitoksen toiminnan ylläpitämiseen. Jotta luotettava sähkönjakelu toimisi, edellyttää se eri komponenttien tarkastusta aika ajoin. Nyt ovat OL3:lla vuorossa suurjännitemuuntajien vuosittaiset määräaikaistarkastukset.

OL3:lle on tullut ulkoisesta verkosta sähköä 110 kilovoltin (kV) ja 400 kV:n linjoja pitkin jo muutaman vuoden ajan. Tätä sähköäAntti_Alitalo.jpg on käytetty muun muassa reaktori- ja turbiinilaitoksen prosessijärjestelmien testauksissa.

Sähkönjakelussa olennaisena osana ovat olleet muuntajat, joiden tehtävänä on muuntaa jännite sopivaksi erilaisten laitteiden käyttöön. Syyskuun alussa aloitetaan OL3:n suurjännitemuuntajien muutaman viikon kestävät määräaikaistarkastukset. Kunnossapitoinsinööri Antti Alitalo on mukana huoltotöissä.

– Vaikka valmistaja tekeekin varsinaiset tarkastukset, seuraamme niiden toteutusta tarkasti. Näin varmistamme yhdessä, että muuntajat ovat toimintakykyisiä myös jatkossa.

Tarkastus tehdään huolella suunnitellen

OL3:lla suurjännitemuuntajia on yhteensä seitsemän. Näistä osa on päämuuntajia ja osa omakäyttömuuntajia. Seitsemän asennetun muuntajan lisäksi ovat vielä varamuuntajat kyseisille laitepaikoille.

Määräaikaistarkastuksessa käydään läpi muuntajan koko toiminta visuaalisin ja toiminnallisin testein sekä otetaan öljynäytteitä eristysöljyn puhtauden varmistamiseksi. Alitalon mukaan jokaiseen huoltoon valmistaudutaan huolella.

– Käytössämme on pitkä huoltolista, jonka mukaan tarkastukset tehdään. Näin minkään osan toimivuus ei jää varmistamatta.

Muuntajille tehdään vuosittain tarkastukset, kuten jokaiselle ydinvoimalaitoksen laitteelle ja komponentille. Kaikille on oma huolto- ja vaihtoaikataulunsa. Hyvällä ennakkosuunnittelulla pyritäänkin estämään turvallisuudelle ja tuotannolle tärkeiden laitteiden ja niiden osien vikaantuminen vaihtamalla ne ennakoidusti.

Varmistetut sähköjärjestelmät

OL3:lla sähköjärjestelmiin kuuluvat muuntajien lisäksi muun muassa päägeneraattori, 400 kV:n kytkinlaitos ja voimajohdot. Laitosyksikön sisäinen sähkönjakelu muodostuu keskijännitejakelusta, varavoimadieselgeneraattoreista ja pienjännitesähkön jakelusta.

Laitosyksikön turvallisen käytön takaamiseksi tärkeiden laitteiden toiminta on varmistettu neljällä rinnakkaisella ja toisistaan riippumattomalla sähköjärjestelmällä. Järjestelmät on mitoitettu niin, että ydinturvallisuuden kannalta kapasiteetti on riittävä, vaikka yksi osajärjestelmä olisi toimintakyvytön ja toinen osajärjestelmä olisi samanaikaisesti huollossa.

Lisäksi jokaisessa osajärjestelmässä on keskeisten laitteiden sähkön saanti varmistettu varavoimadieselgeneraattorilla. Varavoimadieselien sähkökiskoihin voidaan syöttää sähköä myös Olkiluodon kaasuturbiinilaitokselta. Näiden lisäksi on vielä mahdollisuus sähkönsyöttöön kahdelta pienemmältä dieselgeneraattorilta.

– Normaalin ja dieselvarmennetun sähkönjakelun lisäksi meillä on akustoja huolehtimassa häiriöttömästä sähkönsyötöstä. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen sähkönsyöttö on mielestäni erittäin hyvin ja monipuolisesti varmistettu, Alitalo kiteyttää.


OL3_omakayttomuuntaja_pieni.jpg
OL3:n omakäyttömuuntaja