Virtuaalipaneeleilla entistä tehokkaampaa simulointia

25.8.2014

​Simulaattori-insinööri Kantanen on saanut päätökseen uusien virtuaalipaneeleiden pitkän testijakson yhdessä muun projektiryhmän kanssa. Laitteistot on nyt hyväksytty simulaattorikäyttöön, ja uusien sovellusten kehittäminen voi alkaa.

Ydinvoimalaitoksella laitosyksikön ohjaamiseen tarvittavaa osaamista pidetään yllä laitosidenttisellä ja täydenmittakaavan simulaattorilla, joka on kopio oikeasta valvomosta.

Valvomossa työskentelevät ohjaajat ja vuoropäälliköt harjoittelevat simulaattorilla erilaisia laitosyksikön käyttö- ja häiriötilanteita. Osaamisensa osoituksena heillä on lisenssit eli ajokortit, joilla he saavat oikeuden valvomotyöskentelyyn. Simulaattorilla osaamista voidaan testata mitä erilaisimmissa tilanteissa.Kantanen_Pentti.jpg

Mustat laatikot

Olkiluotoon saapui viime vuoden lopussa neljä mustaa isoa laatikkoa, jotka on sijoitettu TVO:n koulutuskeskukseen OL1/OL2-koulutussimulaattorin viereen. Näillä "laatikoilla" eli paneeleilla on tarkoitus toteuttaa käyville laitosyksiköille toinen valvomo, virtuaalisesti. Kyseessä on viime vuosina maailmalla suosiota saavuttanut tekniikka, jota hyödyntämällä voidaan rakentaa joustavasti muunneltavia ja kustannustehokkaita käyttöliittymiä koulutussimulaattoreille.

Ohjaus tapahtuu kosketusnäytöiltä

Paneeleissa on kosketusnäytöt, jotka näyttävät aidoilta ohjauspulpeteilta. Kuvaruudulta näkyy valvomon ohjauspulpettigrafiikka mittareineen ja valoineen. Ruutua koskettamalla voidaan tehdä ohjaustoimenpiteitä samoin kuin fyysiseltä pulpetilta nappeja painamalla, muun muassa laitosyksikön ylös- ja alasajoja, pumppujen käynnistyksiä tai venttiilien sulkemisia.

– Paneeleista tulee käyttöliittymä kehityssimulaattorille, jolla voimme tehdä muun muassa käyttöohjeiden validointia ja kehitystä, erilaisten muutosten testausta ennen niiden käyttöönottoa laitoksella sekä täsmäkoulutuksia varsinaisen simulaattorikoulutuksen rinnalla. Ehkä myös jatkossa joku laitosyksikköjemme käyttöhenkilökunnasta voi tulla harjoittelemaan omaehtoisesti esimerkiksi jotain tiettyä tilannetta, Pentti Kantanen selventää.

Kehityssimulaattori sisältää jo täydelliset laitosmallit ja automaatiojärjestelmien käyttöliittymät, mutta valvomon varsinaisen käyttöliittymän eli ohjauspulpettien puuttuminen rajoittaa simulaattorin käyttöä.

Jatkossa rinnakkaista koulutusta

Tulevaisuudessa uudet paneelit sijoitetaan pieneen luokkahuoneeseen, jotta niiden käyttö ei häiritsisi varsinaisen simulaattorin toimintaa.

 – Voimme jatkossa kouluttaa kahta ryhmää rinnakkain. Toiset voivat käyttää oikeaa simulaattoria ja toiset virtuaalista. Todennäköisesti virtuaalinen valvomo ei koskaan korvaa oikeaa simulaattoria, mutta se mahdollistaa uusia monipuolisia koulutusmahdollisuuksia.

Kantasen mukaan paneeleilla pystytään jakamaan myös esimerkiksi videokuvaa tai erilaisia mallikuvia. Lisäksi virtuaalinen toteutus mahdollistaa helpot valvomopulpettien muutokset ja käyttöliittymäkehityksen ennen varsinaisen valvomon fyysisiä muutoksia.

– Koen, että saamme näillä paneeleilla uutta pontta myös varsinaisen simulaattorin kehitykseen, Kantanen toteaa tyytyväisenä.