Monimuotoinen luonto ympäröi Olkiluotoa

29.7.2014

Olkiluodossa sijaitsee neljä luonnonsuojelualuetta, jotka ovat kaikki luonnoltaan vaihtelevia. Varsinaisten suojelualueiden lisäksi saarella sijaitsee myös muita arvokkaita luontoalueita, kuten Tyrniemen avosuoalue.

kuvalahis.jpg

 

Kaksi luonnonsuojelualuetta on osin päällekkäisiä, sillä Liiklankarin suojelualue on sekä vanhojen metsien suojelualuetta että osa Rauman saariston Natura-aluetta. Liiklankarin suojeltaviin kasveihin kuuluu muun muassa pikkupunka, joka on luokitukseltaan erittäin uhanalainen kasvi.

 

kopio2.jpg

kopio6.jpgNatura-alueella, Olkiluodon Vierailukeskuksen ympäristössä, kasvaa muun muassa tiheä tervaleppälepikko.

 

Liiklankarin suojelualue sijaitsee Olkiluodon Vierailukeskuksen läheisyydessä. Suojelualueella on pääasiassa varttunutta kuusivaltaista luonnontilaisen kaltaista metsää. Lahopuuta alueella on vähän, vaikka luonnontilaistumista onkin jo näkyvissä tuulenkaatojen ja harvakseltaan esiintyvien pystylahopuiden muodossa.

Liiklankarin metsissä kasvaa myös tervaleppälepikkoja, joista yhden esimerkin voi nähdä Vierailukeskuksen havaintopolulta. Tervaleppävaltaisia reheviä lehtoja löytyy Liiklankarin lisäksi myös Olkiluodon itärannalta.

 

kopio1.jpg

 

Kaksi muuta suojelualuetta sijaitsevat Kornamaalla. Toinen, Kornamaan länsipuolelle sijoittuva pieni alue on osa Selkämeren kansallispuistoa ja toinen, länsiosiin sijoittuva alue lukeutuu vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Selkämeren kansallispuiston alue käsittää Kornamaan länsipuolen rantaviivaa ja merialuetta.

 

kopio5.jpgNelilehtivesikuusi kasvaa vedessä ja sen tunnistaa neljästä täsmälleen samasta kohdasta kasvavasta lehdestä.

 

Kornamaan suojeltaviin kasveihin puolestaan kuuluu muun muassa nelilehtivesikuusi, joka on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi ja laji on rauhoitettu luonnonsuojeluasetuksella.

 

kopio3.jpg

 

Kornamaan luonnonsuojelualue kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Alueella kasvaa varttunutta, luonnontilaistuvaa lehtomaisen kankaan kuusikkoa. Lahopuun määrä alueella on vielä melko vähäinen, mutta tuulenkaatojen ja vanhenevan puuston myötä sen osuus kasvaa koko ajan. Kasvava lahopuun määrä tulee lisäämään Olkiluodon saaren biodiversiteettiä.

 

kopio4.jpg

 

Saaren erilaisia luontotyyppejä pääsee näkemään Vierailukeskuksen noin kilometrin pituisella havaintopolulla.