Olkiluodon ympäristö- ja jäähdytysvesiluvat tarkistettavina

16.6.2014

TVO on toimittanut Olkiluodon ydinvoimalaitoksen nykyisten ympäristöluvan ja jäähdytysvesiluvan lupamääräysten tarkistamishakemukset aluehallintovirastolle huhtikuun lopussa.
2013_06_18_011JOMK.jpg

Ympäristölupamääräysten tarkistamishakemus koskee käytössä olevien OL1:n ja OL2:n sekä rakenteilla olevan OL3:n toimintaa ja niihin liittyviä ympäristövaikutuksia. Samanaikaisesti jätettiin käsittelyyn myös hakemus voimalaitoksen vesiluvan tarkistamisesta.

OL1:lle ja OL2:lle toteutetut modernisoinnit ovat lisänneet laitosyksiköiden energiatehokkuutta ja hyötysuhdetta.

- Niiden sähköteho on noussut ja jäähdytysveden määrä on kasvanut. Mereen johdettava lämpökuorma on silti pienentynyt. Jäähdytysveden lämpenemä laitoksella laski 13 °C:stä 10 °C:en, ympäristöinsinööri Johanna Koskenranta sanoo.

Laitoksen jäähdytysvedet vaikuttavat meriveden lämpötilaan, jota tarkkaillaan purkukanavan suun läheisyydessä. Lämpötilalle asetetut raja-arvot ovat pysyneet asetetuissa rajoissa koko lupakauden. OL3:n käyttöönotto laajentaa jäähdytysvesien vaikutusaluetta, mutta vaikutukset jäävät edelleen paikallisiksi. Ne kohdistuvat lähinnä Kaalonperän edustan merialueelle.
Laitoksen toiminnan ei ole todettu vaarantavan alueen vesistöjen hyvää ekologista tilaa.

Hakemukset eivät koske ydinenergia- tai säteilylain piiriin kuuluvia asioita, kuten radiologisia vaikutuksia tai ydinjätteiden sijoitusta.

- Tarkistamishakemus on laaja kokonaisuus. Se sisältää 19 liitettä. Hakemuksissa on huomioitu tiedot laitoksen rajanaapureista ja muista asianosaisista, Koskenranta sanoo.

Lisätietoja aiheesta: toimistopäällikkö Harri Salonen (harri.salonen@tvo.fi)