​Reaktoriohjaaja valvoo laitoksen toimintoja

7.4.2014

​Olkiluodon voimalaitoksen valvomoissa tehdään 12-tuntista työvuoroa. Aamuvuoro tulee seitsemäksi ja lähtee iltaseitsemältä, jolloin yövuoro vuorostaan astuu remmiin.

Kumpaakin vuoroa tehdään kahden vuorokauden jaksoissa - 2 aamuvuoroa ja perään 2 yövuoroa. Sitten seuraa kuuden päivän vapaa ennen seuraavaa vuorotyöjaksoa. Vuoden työnkiertoon kuuluu myös koulutuspäiviä ja päivävuoroja - ja tietysti myös vuosilomajaksoja.

Mitä reaktoriohjaaja tekee?
- Reaktoriohjaaja valvoo reaktoria ja reaktorin käyttöä sen käyttäytymistä sekä muutenkin laitoksen tilaa koko ajan, kertoo reaktoriohjaaja Matti Tevali.

- Kaikkeen kuuluu reagoida nopeasti - niin hälytyksiin kuin muihinkin tapahtumiin. Vuoropäällikkö ja reaktoriohjaaja eivät saa olla yhtä aikaa poissa valvomosta, vaan jommankumman on oltava paikalla. Reaktoriohjaaja toimii siis tarvittaessa myös vuoropäällikön varamiehenä. Ohjaajat eivät poistu valvomosta jos laitoksella tapahtuu jotain, vaan aluetyönjohtaja lähtee tarvittaessa yhdessä käyttömiesten kanssa laitokselle.

Mittareiden tarkkailemista ja tapahtumien seuraamista

Työvuoron aluksi reaktoriohjaaja käy läpi työvuoronsa päättävän reaktoriohjaajan kanssa edellisen vuoron aikana olleet tapahtumat. Kun edellinen vuoroporukka on lähtenyt pois työpaikalta, pidetään oman vuoron vuoropäällikön johdolla vuoron aloituspalaveri, jossa käydään läpi tulevat tehtävät, kuten vuoron aikana tehtävät määräaikaiskokeet, työluvat, mahdolliset vikailmoitukset ja muut tiedossa olevat työt ja tehtävät.

- Suurimmalta osin työvuoro sujuu näyttöjä tarkkaillessa. Päivät kuluvat melko nopeasti, kun tehdään määräaikaiskokeita ja valvomossa hyörii väkeä. Myös yövuorot sujuvat mukavasti, vaikka maallikosta 12-tuntinen yövuoro kuulostaakin uuvuttavan pitkältä. Tällainen työvuorojärjestelmä on minun sekä monen muunkin mielestä erittäin hyvä - vanhaan järjestelmään ei haluta palata.

- Työvuoro loppuu samoihin rutiineihin millä se alkoikin. Aloituskokous vuoron alussa ja lopetuskokous vuoron loppuessa - nämä rutiinit ovat toimineet vuodesta toiseen hyvin, toteaa Tevali tyytyväisenä

Tevali.jpg

Reaktoriohjaaja Matti Tevali valvoo reaktorin toimintaa.