TVO:lle 150 miljoonan euron osakaslainasitoumus

21.12.2017

Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) ylimääräisessä yhtiökokouksessa on tänään allekirjoitettu osakaslainasitoumus ja sen mukaiset uudet, yhteensä 150 miljoonan euron suuruiset osakaslainasopimukset.
Kaikki TVO:n osakkaat allekirjoittivat osakaslainajärjestelyä koskevan sopimuksen ja sitoumuksen TVO:n hallituksen 1.11.2017 tekemän ehdotuksen mukaisesti.

Uudella osakaslainasitoumuksella TVO varautuu ylläpitämään riittävän omavaraisuusasteen OL3 EPR -projektin loppuunsaattamiseksi.

AREVA–Siemens-konsortio rakentaa OL3 EPR -ydinvoimalaitosyksikköä kiinteähintaisella avaimet käteen -sopimuksella. Laitostoimittajan mukaan laitosyksikön säännöllinen sähköntuotanto alkaa toukokuussa 2019.

Lisätietoja:
Johtaja, lakiasiat ja hankinnat, toimitusjohtajan sijainen Risto Siilos,
puh. 02 8381 5100.