OL3 EPR -projektiin liittyvässä välimiesmenettelyssä annettiin osapäätös

20.7.2017

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on saanut lopullisen ja sitovan osapäätöksen Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) sääntöjen mukaisessa meneillään olevassa välimiesmenettelyssä, joka koskee Olkiluoto 3 EPR -ydinvoimaprojektin viivästymistä ja siitä aiheutuneita kustannuksia.
Välimiesoikeus käsittelee osapäätöksessään projektin suunnittelu- ja lisensiointidokumentaation valmistelua, toimittamista, katselmointia ja hyväksyntää. Tämä käsittää niitä keskeisiä asioita, joihin laitostoimittaja perustaa päävaateensa TVO:ta vastaan, kuten myös tiettyjä asioita, joihin TVO:n vaateet laitostoimittajaa kohtaan perustuvat. Osapäätöksessä on lopullisesti ratkaistu suurin osa käsitellyistä asioista TVO:n eduksi ja toisaalta hylätty suurin osa laitostoimittajan väitteistä näiltä osin.

Vaikka osapäätös ei ottanut kantaa osapuolten esittämiin rahamääräisiin vaatimuksiin, siinä on lopullisesti hylätty laitostoimittajan analyysimetodi, jolla se on perustellut pääasiallisia rahallisia vaateitaan TVO:ta kohtaan. Aiemmin annettu osapäätös, joka käsitteli riidan alkuvaiheiden asioita, kuten aikataulua, lisensiointia ja lisensioitavuutta sekä järjestelmäsuunnittelua, annettiin marraskuussa 2016. Myös se oli TVO:lle myönteinen. Välimiesmenettely on edelleen kesken ja ainakin yksi osapäätös on vielä tulossa ennen lopullista päätöstä, jolla välimiesoikeus määrittää osapuolten korvausvelvollisuudet.

TVO pitää vaatimuksiaan hyvin perusteltuina ja on todennut laitostoimittajan vaateet perusteettomiksi. Nyt annetun osapäätöksen ja marraskuussa 2016 annetun osapäätöksen sisältö vahvistaa edelleen tätä näkemystä, kuten myös TVO:n käsitystä siitä, että TVO:n vaatimukset ovat laitostoimittajan vaatimuksia vahvempia.

Olkiluoto 3 EPR -projekti on tilattu kiinteähintaisena avaimet käteen -periaatteella konsortiolta (laitostoimittaja), jonka muodostavat AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG. Konsortioon kuuluvat yhtiöt ovat laitostoimitussopimuksen mukaisesti yhteisvastuussa sopimusvelvoitteista. Laitostoimittajan aikataulun mukaan laitosyksikön säännöllinen sähköntuotanto alkaa vuoden 2018 lopulla.

TVO ei ole kirjannut saatavia eikä varauksia välimiesmenettelyssä esitettyjen vaatimusten perusteella.

Lisätietoja antaa:
Tukipalveluiden johtaja, toimitusjohtajan sijainen Risto Siilos

Haastattelupyynnöt:
Viestintäpäällikkö Pasi Tuohimaa, puh. 040 544 5001