Olkiluodon ydinvoimalaitoksen vuosihuollot päättyivät

18.7.2017

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen vuoden 2017 vuosihuollot päättyivät perjantaina 14. heinäkuuta kello 8.06, kun Olkiluoto 2 -laitosyksikkö kytkettiin takaisin sähköntuotantoon.
Täydelle teholle OL2 pääsee kuluvan viikon aikana. OL2:lla tehtiin tänä vuonna laitosyksikön historian pisin vuosihuolto. Se kesti 64 vuorokautta, 14 tuntia ja kahdeksan minuuttia. OL1:llä oli vuorossa lyhyt, kymmenen vuorokautta kestänyt polttoaineenvaihtoseisokki. Vuosihuollot alkoivat 23. huhtikuuta.

Olkiluodon kakkosyksikön 10. toukokuuta alkaneen vuosihuollon suurimpia töitä olivat reaktorin pääkiertopumppujen ja niihin liittyvien taajuusmuuttajien uusinta, neutronivuon kalibrointijärjestelmän uusinta sekä jälkilämmönpoistoon vaikuttavan lämmitysjärjestelmän modernisointi. Myös turbiinilauhdutinta uusittiin. Lisäksi tehtiin korjauksia reaktorin painesäiliössä. Painesäiliön putkiyhteitä korjattiin menetelmällä, jota ei ennen ole Suomessa käytetty.

TVO aloitti suunnitelman mukaisen putkiyhteiden korjaustyön tämän vuoden vuosihuollossa korjaamalla kakkosyksikön yhteissä havaitut säröt. Korjaus toteutettiin työstämällä hitsiä yhteen sisäpuolelta ja hitsaamalla uusi täytepinnoite jännityskorroosiolle vähemmän alttiilla lisäaineella.

Kaikkiaan vuosihuollot kestivät lähes 24 vuorokautta ennakoitua pidempään. Viivästystä aiheuttivat juuri vaativat putkiyhteiden hitsaustyöt. Muilta osin vuosihuollot sujuivat ennakkosuunnitelmien mukaisesti. Tänä vuonna TVO:n oman henkilöstön lisäksi vuosihuoltoihin osallistuu alihankkijoiden työntekijöitä enimmillään noin 1 100 henkilöä.

- Olemme onnistuneet vuosien saatossa vuosihuolloissa aina hyvin. Painotamme erityisesti turvallisuusasioiden esille nostamista. Tänä vuonna vuosihuolloissa oli poikkeuksellisen haastavia töitä, mutta niistä selvittiin jälleen hyvällä asenteella. Kiitos tästä kuuluu ensisijaisesti ammattitaitoiselle ja sitoutuneelle väellemme, sähköntuotannon johtaja Mikko Kosonen sanoo.

Olkiluodon ydinvoimalaitosta on modernisoitu vuosien saatossa laajoilla modernisointihankkeilla sekä vuosittain vuorottelevien polttoaineenvaihto- ja huoltoseisokkien avulla. OL1- ja OL2-laitosyksiköt ovat tärkeä osa Suomen sähkön perustuotantoa ja kansallisen energia- ja ilmastostrategian toteutusta. Laitosyksiköt ovat tuottaneet liki 40 vuotta sähköä. Nykyään niiden tuottaman sähkön osuus Suomessa käytetystä sähköstä on noin 17 prosenttia ja Suomessa tuotetusta sähköstä noin 22 prosenttia.

Lisätietoja:
Tuotantojohtaja Mikko Kosonen, puh. 02 8381 2100