Olkiluodon luontoa seurataan monimuotoisuuden tunnuslukujen avulla

26.7.2017

​​TVO otti vuoden 2017 alussa käyttöön ympäristön hyvinvointia kuvaavat luonnon monimuotoisuuden tunnusluvut. Tunnuslukujen avulla Olkiluodossa pystytään tarkkailemaan laitoksen ympäristövaikutuksia ja erityisesti luonnon monimuotoisuutta entistä paremmin.
Ympäristöasiantuntija Merja Levy kertoo, että TVO on sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin ja ympäristövastuu on tärkeä osa yhtiön johtamisjärjestelmää. Ympäristövaikutuksia minimoidaan sekä pitkän tähtäimen että lyhyemmän aikavälin hankkeilla.

– Olemme seuranneet laitoksen ympäristövaikutuksia koko toimintamme ajan. Jatkossa tiedot luonnon tilasta ja sen taustalla olevista tekijöistä esitetään kootusti tunnuslukujen avulla, mikä helpottaa ympäristöjohtamista ja ympäristöasioiden jatkuvaa hallintaa.

Olkiluodossa monimuotoisuuden tunnusluvuilla seurataan muun muassa ravinnepäästöjä merialueelle, ilmastonmuutokseen liittyviä kasvihuonepäästöjä sekä rakennetun ympäristön pinta-alaa.

TVO:n tunnusluvut pohjautuvat Luonnontilan indikaattoreihin, jotka ovat syntyneet useiden ympäristöasiantuntijoiden monivuotisen kehitystyön tuloksena. Työtä koordinoi Suomen ympäristökeskus, jonka lisäksi mukana oli asiantuntijoita Metsäntutkimuslaitoksesta, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta, Luonnontieteellisestä keskusmuseosta, Metsähallituksesta, BirdLife Suomesta sekä Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutista.

Ymparistoauditointi.jpgYmpäristöasiantuntija Merja Levy (toinen oik.) keskustelemassa ympäristöauditoinnissa.

Lue lisää: luonnontila.fi