Vuosihuolto tuo toimintavarmuutta

20.6.2017

Vuosihuollot varmistavat ydinvoimalaitosten toimintavarmuuden ja turvallisuuden. Vuosihuoltopäällikkö Jukka Wahalan mukaan huolellinen suunnittelu takaa jokakeväisen huoltoprojektin sujuvuuden.
2017_05_15-110.jpgHuolto-urakka alkoi Olkiluoto 1 -laitosyksikön polttoaineenvaihtoseisokilla, joka päättyi toukokuun alkupuolella. Polttoaineenvaihdon lisäksi laitoksessa tehtiin rutiininomaisia huoltotöitä, korjauksia ja testauksia.

Olkiluoto 2 puolestaan irrotettiin valtakunnan verkosta 10. toukokuuta.

– Tällä kertaa kyseessä on tavallista laajempi huoltoseisokki, kertoo vuosihuoltopäällikkö Jukka Wahala.

Mittavimpia OL2:ssa tehtäviä huolto- ja korjaustöitä ovat reaktoripaineastian yhteiden korjaus, kuuden pääkiertopumpun vaihto sekä pumppuihin liittyvien taajuusmuuttajien, sähkösyöttöjen ja kaapeliläpivientien uusiminen.

Lisäksi OL2:ssa uusitaan muun muassa turbiinilauhduttimen lämmönsiirtoputkistot eli niin sanotut tuubipaketit, joilla turbiinin höyry lauhdutetaan jälleen vedeksi. Myös korkeapaine-esilämmittimet sekä jälkilämmönpoistoon liittyviä järjestelmiä uusitaan.

Vuosihuollot varmistavat ydinvoimalaitosten toimintavarmuuden ja turvallisuuden. Säännölliset huollot merkitsevät varmuutta sähköntuotannosta, sillä vikaantuneen laitoksen pysäyttäminen merkitsisi tarvetta hankkia korvaava sähkö muista lähteistä.

– Olkiluoto 1:n ja 2:n vuosihuollot suunnitellaan niin, että vuosittain toisella voimalaitosyksiköllä on polttoaineenvaihtoseisokki ja toisella mittavampi huoltoseisokki. Rutiinihuoltojen lisäksi pidempien seisokkien yhteydessä uusitaan laitteita ja modernisoidaan laitosta, Wahala kertoo.

Taustalla huolellinen suunnittelu

Vuosihuoltojen sujuvuus vaatii huolellista taustasuunnittelua ja osaavaa työvoimaa. Wahalan mukaan vuosihuoltojen suunnittelua tehdään koko ajan. Eri toimenpiteiden aikataulutusta tarkastellaan kymmenen vuoden aikajänteellä. Suunnitelmissa jokaiselle laitteelle ja komponentille on määritelty tarkka huolto- ja vaihtoaikataulu.

– Suunnitelmallisuus on tärkeää, jotta laitokset pysyvät uudenveroisina ja itse työ etenee mahdollisimman sujuvasti. Haastavimpia ovat suuret muutostyöt ja laitteistojen modernisoinnit.

Vuosihuollon rutiinitöitä ovat esimerkiksi venttiilien huolto, mittalaitteiden kalibrointi ja pumppujen huolto.

– Luonnollisesti huoltoja tehdään myös laitoksen ollessa käynnissä, mutta monia laitteita ja komponentteja voi huoltaa vain huoltoseisokin aikana, Wahala sanoo.

2017_05_15-96.jpg

Ammattilaisia Suomesta ja ulkomailta

Vuosihuoltoihin osallistuu ammattilaisia eri puolelta Suomea. Suurin osa alihankkijoista tulee Satakunnasta ja Uudeltamaalta. Lisäksi vuosihuoltoihin osallistuu alihankkijoita ulkomailta, muun muassa Ruotsista ja Saksasta. Huoltotehtävissä työskentelevillä on pääasiassa mekaniikka-, sähkö- ja automaatioalan osaamista. Ydinvoimaan liittyvää erikoisosaamista tarvitaan muun muassa reaktoriin liittyvissä huolto- ja asennustehtävissä.

– Käytännössä vuosihuoltoja tekevät samat ammattilaiset vuodesta toiseen. Monet Olkiluodossa työskentelevät alihankkijat ovat mukana myös Fortumin Loviisan voimalaitosyksiköiden vuosihuolloissa. Kokeneet asentajat kouluttavat joka vuosi tehtäviin uusia ammattilaisia, Wahala toteaa.

Tänä vuonna vuosihuollon slogan on ”Tunnista riskit, vältä vahingot”.

– Korostamme turvallisuuden merkitystä kaikille vuosihuoltoon osallistuville työntekijöille. Uudet työntekijät perehdytämme huolella.

Vuosihuoltopäällikön työstä suurin osa tehdään jo ennen vuosihuoltoa.

– Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Oikeastaan vuosihuollon kuluessa tärkein tehtäväni on katsoa, että työt sujuvat suunnitelmien mukaan ja selvittää vuosihuollon kuluessa mahdollisesti eteen tulevia kysymyksiä ja haasteita, Wahala pohtii.

2017_05_19-27.jpg


Teksti: Timo Sillanpää
Kuvat: Hannu Huovila