STUK mittasi Vierailukeskuksen pihassa kehon sisäistä säteilyä

16.6.2017

Säteilyannoksia mittaava Säteilyturvakeskuksen (STUK) kuorma-auto piipahti kesäkuun toisella viikolla päiväseltään myös Olkiluodon Vierailukeskuksen pihassa.

IMG_0844_web.jpg

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen lähiympäristössä asuville ihmisille on vuosittain tarjottu mahdollisuutta mittauttaa omassa kehossa oleva radioaktiivisuus. STUK kerää samalla aineistoa suomalaisten annostasoista.

Suomalaisten saama ulkoisen ja sisäisen säteilyn annos on vuositasolla noin 3,2 mSv. Se kertyy luonnon taustasäteilystä sekä pieneltä osin ihmisen tuottamista radioaktiivisista aineista. Merkittävimpiä luonnollisia lähteitä ovat sisäilman radon, maa- ja kallioperästä sekä avaruudesta tuleva säteily sekä ravinnon ja hengitysilman mukana saatavat aineet. Keinotekoista säteilyä ihminen saa muun muassa radiokuvantamisesta ja isotooppihoidoista, eli lääketieteellisistä tutkimuksista ja hoidoista.

Kokokehonmittauksella pyritään havaitsemaan kehossa olevat pienetkin
radioaktiivisten aineiden määrät. STUK:n tarkastaja Tiina Torvela mittaa kehoja yhdessä kollegansa Reko Simolan kanssa. Mittauslaitteisto löytyy kuorma-auton sisältä.

IMG_0851_web.jpg– Päivän aikana mittauksissamme kävi parisen kymmentä ihmistä. Useimmat olivat osallistuneet näihin vapaaehtoisiin mittauksiin jo monena vuonna. Mittauksessa ihminen istuu 17 minuuttia lyijysuojatussa tuolissa. Lyijysuojilla varmistetaan, ettei samanaikaisesti ulkona oleva taustasäteily vääristä mittaustulosta. Tämä kuvaa hyvin laitteen herkkyyttä, Tiina Torvela kertoo.

Säännöllistä säteilyvalvontaa ympäri Suomen

Jatkuva ympäristön säteilyvalvonta kattaa kaikki merkittävät altistumisreitit. Lopputuloksena ihmisen kehon radioaktiivisuutta voidaan valvoa. Säteilyturvakeskuksen suorittamat kokokehonmittaukset ovat osa ydinvoimalaitosten ympäristössä suoritettavaa monipuolista ja laajaa säteilytarkkailuohjelmaa. Tiina Torvela ja Reko Simola kiertävät tekemässä mittauksia ympäri Suomea.

– Mittasimme juuri Ylä-Lapissa poronhoitajien pitoisuuksia, lähinnä porotaloutta harjoittavia, paljon poronlihaa ja luonnonantimia syöviä henkilöitä, Torvela kertoo.

– Mittalaitteet ovat herkkiä havaitsemaan gammasäteilyä. Ihmisessä on luonnon nuklideja, mm. kalium40:tä, joka on luontaista ja sitä pitääkin ihmisessä olla. Sen lisäksi tyypillisesti nähdään kesium-137:ää, joka on keinotekoinen radionuklidi.

Määrät ovat hyvin pieniä, mutta kokokehonmittauksessa pystytään havaitsemaan tarkasti gamma-aktiivisten radioaktiivisten aineiden kertymät.

– Täällä Olkiluodossa ei tälläkään kertaa havaittu poikkeamia normaalista, Torvela päättää.

IMG_0854_web.jpg
Lue lisää säteilystä ja ympäristön säteilyvalvonnasta: www.stuk.fi