​Ydinvoiman kannatus kääntyi keväällä kasvuun

9.6.2017

​Energiateollisuuden tuoreessa TNS Gallupilla teettämässä kyselyssä myönteisesti ydinvoimaan energialähteenä suhtautuvien suomalaisten osuus on kääntynyt kasvuun.
Maaliskuussa tehdyn kyselyn mukaan myönteisesti ydinvoimaan suhtautuu nyt 41 prosenttia suomalaisista ja kielteisesti 23 prosenttia. Lopuilla vastaajista ei ole mielipidettä ydinvoimaan.

Energiateollisuus ry:n vuosi sitten teettämän vastaavan kyselyn perusteella myönteisesti suhtautuvien osuus oli 39 prosenttia ja kielteisesti ydinvoimaan suhtautui 25 prosenttia.

Energiateollisuus on seurannut vastaavalla kyselyllä jo vuodesta 1983 suomalaisten asenteita ydinvoimaan. Tulokset Energiateollisuus sai maaliskuun lopussa. TNS Gallup teki kyselyt puhelinhaastatteluina ja haastateltuja oli 1 000. Kysymyksenasetteluna oli: ”Millainen on yleissuhtautumisenne ydinvoimaan energianlähteenä Suomen oloissa?”.

Suomalaisten suhtautuminen ydinvoimaan

- ydinvoiman kannatuksen kehitys 1983 – 2017

Millainen on yleissuhtautumisenne ydinvoimaan energianlähteenä Suomen oloissa?
1983-2004 Gallup omnibus-kysely, 2006- puhelinhaastattelu
Ydinvoiman_kannatuksen_kehitys_1983-2017.jpg
Lähde: TNS Gallup Oy, Energiateollisuus ry