Ympäristöpäivän tapahtumassa lajiteltiin ja testattiin sähköpyöriä

6.6.2017

​Ympäristöpäivä (World Environment Day) on YK:n organisoima teemapäivä, jonka tarkoituksena on nostaa esille ympäristössämme tapahtuvia muutoksia lisäämällä ympäristötietoisuutta sekä kannustamalla ympäristön suojelemiseen.
Ympäristöä voi huomioida pienilläkin teoilla, esimerkiksi tekemällä kauppareissun auton sijasta pyörällä. Toinen hyvä tapa vähentää ympäristökuormitusta on lajitella jätteet asianmukaisesti. Näitä hyviä toimintatapoja tuotiin esille Olkiluodossa henkilökunnalle 5. kesäkuuta järjestetyssä ympäristöpäivän tapahtumassa.

Sähköpyörät koeajossa

Säännöllinen pyöräily alentaa verenpainetta ja leposykettä, tehostaa verenkiertoa sekä parantaa kestävyyskuntoa! Viime vuosina markkinoille ovat saapuneet myös sähköavusteiset polkupyörät eli kansankielellä sähköpyörät, joiden avulla pidemmätkin matkat sujuvat helposti pyöräillen. Näissä pyörissä sähkömoottori avustaa polkemista vaikeimmissa paikoissa, kuten ylämäissä. Polkemista avittavasta sähkömoottorista on apua myös silloin, kun pyörällä halutaan kyyditä lapsia tai painavampia ostoksia.

ymparistopaiva_sahkopyorat.jpg

Ympäristöpäivänä olkiluotolaisilla oli mahdollisuus tutustua sähköpyöriin ja testiajaa eri malleja. Paikalla olivat raumalaisen Pyörä-Nurmen ja Helkama Veloxin edustajat.

sahkopyora_testiajo.jpg

ymparistopaiva_teltta.jpg
Terveystalon työfysioterapeutti Tommi Maihikoski (oik.) kertoi pyöräilyn terveyshyödyistä ja opasti ergonomiseen ajoasentoon.

Lajittelulla on suuri vaikutus

Ympäristöpäivän tapahtumassa etsittiin Luodon lajittelumestaria leikkimielisellä kisailulla. Samalla ympäristöasiantuntijat kertoivat kuinka Olkiluodossa muodostuneet jätteet jatkokäsitellään ja miten ne hyödynnetään joko aineena tai energiana. Jätteiden kierrätys ja energiahyötykäyttö ovat korvanneetkin pitkälti kaatopaikalle sijoittamisen ja TVO-konsernin jätteistä ainoastaan noin kuusi prosenttia päätyy enää kaatopaikalle. Jätteiden asianmukainen lajittelu vähentää niistä aiheutuvia ympäristövaikutuksia.


lajittelukilpailu_ymparistopaiva.jpg
Ympäristöasiantuntijat Anniina Peltonen (vas.) ja Merja Levy opastivat olkiluotolaisia oikeaoppiseen kierrätykseen ympäristöpäivänä järjestetyssä leikkimielisessä lajittelumestarikisassa. Kisavuorossa Sami Salvi ja Pasi Björklöf.

Lajittelu.jpg


Miten ilmastonmuutoksen hillitseminen ja biodiversiteetti huomioidaan TVO-konsernissa?

TVO-konserni osallistuu ilmastonmuutoksen hillintään ja kestävän kehityksen edistämiseen merkittävällä tavalla. Olkiluodon ydinvoimalaitoksella tuotetaan puhdasta ja ilmastoystävällistä ydinsähköä nykyisellään noin kuudesosa, ja OL3:n käynnistyttyä noin kolmasosa Suomen vuosittaisesta sähkötarpeesta. Ydinsähkön tuotannosta ei juurikaan synny kasvihuonekaasu- eikä hiukkaspäästöjä. Ilmastonmuutoksella on suuri vaikutus myös biodiversiteettiin, joten TVO:n tuottamalla ilmastoystävällisellä sähköllä turvataan ja ylläpidetään luonnon monimuotoisuutta.

Ympäristöpäivän tapahtuma on osa TVO-konsernin ympäristöohjelmaa sekä Hyvinvointi ja tulokselliset tekijät 2020 –työhyvinvointitoimenpiteitä.