Professoripaneeli Olkiluodossa: Ydinvoimaa käytetään vielä pitkään

22.5.2017

​Olkiluodossa toukokuun alussa vierailleet Suomen teknillisten yliopistojen neljä voimalaitos- ja energiatekniikan professoria ennakoivat ydinvoimaan perustuvalle sähköntuotannolle vielä pitkää tulevaisuutta.

TVO:n monitoimikeskuksessa pidetyssä paneelissa keskustelleiden professoreiden mukaan koko käyttöiän ajan tehdyt mittavat investoinnit laitosten modernisointeihin saattavat mahdollistaa nykyisten laitosten käytön vielä vuosikymmenienkin päähän.

Keskeisiksi ydinvoiman puolesta puhuviksi tekijöiksi nousivat paneelissa ilmastomuutokseen johtavien päästöjen torjunta, tekniikka- ja turvallisuusparannukset laitoksilla sekä sähkönkäytön kasvu fossiilisten energiamuotojen korvaajana esimerkiksi autojen energianlähteenä ja talojen lämmityksessä.

Investoijia ja standardilaitoksia

Paneelikeskustelussa nousi kaksi asiaa yli muiden. Ydinvoima tarvitsee läntisissä teollisuusvaltioissa vuosikymmeniksi tehtäviä investointeja sekä edullisempana sarjatyönä tehtäviä standardilaitoksia. Esimerkkinä tällaisista mainittiin kehitteillä olevat SMR-teknologiat (small modulized reactors). Laitosten tekniikan ja turvallisuuden tulee tietysti täyttää vaatimukset.

Energiatalouteen ja -markkinoihin erikoistuneen professori Jarmo Partasen mukaan keskeisintä on juuri ydinvoiman kustannustaso. Aasiassa ydinvoimaloita on rakennettu sarjatuotantona, mikä on pitänyt rakennusajat kohtuullisina ja hillinnyt kustannuksia.

Professori Juhani Hyvärinen arvioi jo käytössä olevien voimaloiden käyttöikää voitavan jatkaa vuosikymmeniä. Hänen mukaansa tekniikkaan ja turvallisuuteen on investoitava, mutta jossain vaiheessa investointien taloudellisuus tulee silti vastaan.

Poliittinen, tekninen ja taloudellinen ikä

Energiapaneeliin myös osallistunut TVO:n toimitusjohtaja Jarmo Tanhua summasi ydinvoimaloilla olevan kolme eri ikää: poliittinen, tekninen ja taloudellinen. Tanhuan mukaan voimalaitoksissa melkein kaikki osat voidaan uusia, mutta jossain vaiheessa kokonaan uuden rakentaminen tulee taloudellisesti kannattavammaksi.

TVO investoi paraikaa jo käynnissä oleviin laitoksiin niin, että tekniikka ja turvallisuus täyttävät vaatimukset uuteen 20 vuoden käyttölupaan.

Olkiluodossa vierailivat Lappeenrannan teknillisen yliopiston sähkötekniikan professori Jarmo Partanen ja ydinvoimatekniikan mallinnuksen professori Juhani Hyvärinen sekä Aalto-yliopiston energiatekniikan professori Iikka Virkkunen ja voimalaitos- ja talonrakennustekniikan professori Jari Puttonen.

IMG_6247_muok__web_HEJI.jpg
Kuvassa vasemmalta TVO:n toimitusjohtaja Jarmo Tanhua sekä energiaprofessorit Jarmo Partanen, Iikka Virkkunen, Jari Puttonen ja Juhani Hyvärinen.

Teksti: Pasi Tuohimaa
Kuva: Henna Engren