EURATOM vieraili Olkiluoto 3:lla ja asensi valvontajärjestelmän

20.3.2017

EURATOM kävi viime viikolla asentamassa OL3 EPR -laitosyksikölle valvontakamerat. Myös Säteilyturvakeskus valvoi asennustyötä. Syksylle 2017 aikataulutettu polttoaineen saapuminen edellyttää, että valvontajärjestelmä on toiminnassa. Tarkastuksen ja sinettien asentamisen jälkeen EURATOMin edustaja totesi, että kameroiden valmistelutyöt oli tehty OL3:lla hyvin.
Työn valmistuminen ja kameroiden käyttöönotto edellyttää vielä yhtä EURATOMin käyntiä kevään aikana työmaalla. Näin kamerat saadaan toimintakuntoon hyvissä ajoin ennen polttoaineen saapumista.

Yleistä ydinmateriaalin valvonnasta

Ydinmateriaalivalvonnalla (safeguards) eli ydinaseiden leviämisen estämiseksi tarkoitetulla valvonnalla varmistutaan siitä, että ydinaineet ja muut ydinalan tuotteet pysyvät rauhanomaisessa, lupien ja ilmoitusten mukaisessa käytössä ja että ydinlaitoksia ja alan tekniikkaa käytetään vain rauhanomaisiin tarkoituksiin. Laitoksille asennettavilla valvontajärjestelmillä EURATOM ja IAEA valvovat, ettei ydinaineita käytetä ilmoittamattomiin käyttötarkoituksiin.

Mikä on EURATOM?

Ydinenergian rauhanomaista käyttöä EU:ssa säätelee vuonna 1957 solmittu EURATOM-sopimus, jolla perustettiin Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom). Vaikka EURATOM on EU:sta erillinen oikeusyksikkö, sitä säännellään EU:n toimielimissä.

Lisätietoja aiheesta Säteilyturvakeskuksen ydinmateriaalivalvonnan nettisivuilta ja EU-komission nettisivuilta.