Teollisuuden Voiman vuosikertomus 2016 julkaistu

28.2.2017

Tilinpäätöstiedote 2016

Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) Olkiluodon ydinvoimalaitoksen sähköntuotanto vuonna 2016 oli 14,35 terawattituntia (miljardia kilowattituntia) eli noin 17 prosenttia Suomessa käytetystä sähköstä. Konsernin liikevaihto oli 343,4 miljoonaa euroa. Sähkön toimitusmäärä osakkaille oli 14 886 GWh.


Olkiluoto 1 ja 2 -laitosyksiköt ovat turvallisessa ja hyvässä tuotantokunnossa. Olkiluoto 3 EPR -projekti eteni laitostoimittajan aikataulun mukaisesti kohti säännöllisen sähköntuotannon aloittamista vuoden 2018 lopulla. Posiva aloitti käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisen ensimmäisenä maailmassa Säteilyturvakeskuksen (STUK) annettua päätöksen, että rakentamisluvan alaiset työt voidaan aloittaa.

TVO:n vuosikertomus 2016 on julkaistu 28.2. klo 10.00 verkkovuosikertomuksena osoitteessa vuosikertomus.tvo.fi/vuosikertomus2016.

Vuosikertomus käsittää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä GRI-standardien mukaisen yhteiskuntavastuuraportoinnin ja EMAS-asetuksen mukaisen ympäristöselonteon. TVO:n yhteiskuntavastuuseen ja ympäristöraportointiin liittyvää tietoa on kattavasti saatavilla TVO:n verkkosivuilla www.tvo.fi.

Liitteet:
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 (pdf)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016 (pdf)

Lisätietoja:
Talousjohtaja Anja Ussa, puh. 02 8381 6100
Yhteiskuntavastuupäällikkö Sini Gahmberg, puh. 02 8381 5204