​Vedenkierron monta vaihetta

29.1.2014

​Ydinvoimalaitoksen toiminnan kannalta vesi on yksi keskeisimmistä elementeistä. Sen avulla lämpö siirretään mekaanisen voiman kautta sähköksi. Oma vesilaitos ja isot vesivarastot takaavat, että sopivaa vettä on käytettävissä aina tarvittaessa.

Olkiluodon ydinvoimalaitoksella raakavettä tarvitaan voimalaitoksen prosessiveden valmistukseen, henkilökunnan juoma- ja käyttövedeksi, palovedeksi sekä voimalaitoksen ja sen laitteiden puhtaanapitoa varten. Tähän tarkoitukseen käytetään Eurajoen vettä, joka pumpataan Olkiluodon saarelle kaivettuun Korvensuon altaaseen. Altaan tilavuus on 140 000 kuutiota.

Puhtaan veden synty

TVO:n suunnitteluteknikko Pekka Simula tuntee veden kierron tarkoin. Kohta 40 vuotta vesiasioiden parissa viihtynyt mies tietää Pekka_Simula.jpgmitä vedenkäsittely Olkiluodossa vaatii. – Jotta Eurajoesta tulevaa vettä voitaisiin käyttää, pitää sille tehdä useita toimenpiteitä. Jo Korvensuolla vesi esipuhdistetaan kemiallisesti kahdessa rinnakkaisessa hiekkasuodattimessa. Tämän jälkeen se pumpataan laitosalueella sijaitsevaan vesilaitokseen, jossa puhdistus tapahtuu kemiallisesti aktiivihiilisuodattimilla. Lopuksi vesi säilötään puhdasvesialtaisiin, joiden tilavuus on yhteensä 5 000 kuutiota. Altaiden vesi toimii myös palovesivarastona.

Vesi jakaantuu edelleen käytettäväksi joko talous- tai prosessivetenä. Talousvettä valmistettaessa vesi desinfioidaan ja sen pH-arvo nostetaan oikealle tasolle.

Prosessiveden käyttö

Täyssuolanpoistettua vettä, jota ydinvoimalaitoksen tuotantoprosessissa käytetään, valmistetaan suolanpoistolaitoksella. Tällöin veden sähkönjohtavuus lasketaan minimiin suodattamalla. – Veden sähkönjohtavuus on 0,5-1 mikrosiemensiä senttimetriltä(µS/cm) kun normaalilla juomavedellä sama arvo on 200–300 (µS/cm). Ennen varastointia prosessivedestä poistetaan vielä käänteisosmoosilaitteilla kokonaisorgaaninen hiili. Näin poistetaan korroosiota aiheuttavia aineita.

OL1- ja OL2-laitosyksiköillä tuotantoprosessit käyttävät yhteensä vuosittain noin 37 000 kuutiota vettä. – Tämä määrä on teollisuuslaitokselle pieni. Olemme onnistuneet pienentämään veden kulutuksen noin puoleen siitä mitä se alkuaikoina oli. Laitosyksikön sisäinen vedenkierto toimii tehokkaasti.

Kiehutusvesilaitoksessa reaktorin primääripiirissä ei käytetä kemikaaleja eli puhutaan niin sanotusta normaalista vesikemiasta. Reaktoriveden puhtaus vaikuttaa reaktorin käytön luotettavuuteen.

Jäteveden käsittely

Prosessivesi puhdistetaan laitosalueella sijaitsevalla jätelaitoksella. – Käytämme suodattimia, joilla veden sähkönjohtavuutta pienennetään edelleen. Puhdistuksen jälkeen vesi pumpataan varastoaltaaseen odottamaan uutta kiertoa.

Laitosyksiköiden prosesseista syntyy viikoittain noin 50–100 kuutiota vettä, jota ei enää kierrätetä sisäisesti. Tämä vesi puhdistetaan joko haihduttamalla, suodattamalla tai separoimalla. Lopuksi vesi pumpataan ulospumppaussäilöön, josta se aikanaan päätyy poistokanavan kautta mereen. – Otamme vedestä näytteitä ennen laskua vesistöön. Kaikki näytteet analysoidaan laboratoriossa. Näytteiden raja-arvot veden päästämiselle ympäristöön ovat tiukat.

Lisäksi TVO:lla on oma saniteetti- ja jätevedenpuhdistamo. – Myös omasta pesulasta syntyneet vedet käsittelemme itse. Olemme sitoutuneet vastuulliseen toimintaan ja ajatuksenamme on saada vesi niin puhtaaksi kuin se vain on nykyisillä teknisillä laitteilla mahdollista. Myös veden kulutukseen kiinnitämme erityistä huomiota kaikissa vaiheissa, Simula toteaa.

Korvensuo.jpg

Korvensuon allas