TVO:n ja Pohjolan Voiman tukipalveluita kehitetään yhteistyössä

21.12.2016

​Yhtiöiden tukipalveluiden mahdollisia tehtäväjärjestelyjä käsitelleet yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet hyvässä yhteisymmärryksessä.
TVO:n ja Pohjolan Voiman tukipalveluiden yhteistyöllä voidaan saavuttaa sekä laadullisia että kustannustehokkuuteen vaikuttavia merkittäviä hyötyjä. Uusien, kustannustehokkaampien toimintatapojen kehittämistä jatketaan TVO:n ja Pohjolan Voiman tukipalveluissa yhteistyössä. Yhteistyötä voidaan kehittää esimerkiksi yhdenmukaistamalla hankintoja, tukipalveluiden prosesseja ja raportointia sekä jakamalla osaamista ja tarjoamalla työnkiertomahdollisuuksia yhtiöiden välillä.