TVO: Laitostoimittajan on kannettava vastuunsa kaikista OL3 EPR -projektin sopimusvelvoitteista

24.11.2016

Teollisuuden Voima (TVO) katsoo, että AREVAn ja EDF:n välinen, 16. marraskuuta 2016 julkaistu AREVA NP:n toiminnan myyntiä koskeva sopimus jättää Olkiluoto 3 EPR -projektin yhtiörakenteeseen, jonka varat ja resurssit eivät ehkä olisi riittävät. AREVA NP riisutaan ydinvoimateknologiaan liittyvistä toiminnoista ja osaamisesta, kun tekninen asiantuntemus ja tärkeät henkilöstöresurssit siirretään niin sanottuun ”New Areva NP” -yhtiöön, jonka EDF sopimuksen mukaan ostaa.

- Ymmärrämme uudelleenjärjestelyn tarpeen, mutta odotamme, että TVO:n oikeuksia kunnioitetaan ja kaikki laitostoimittajan velvollisuudet hoidetaan laitostoimitussopimuksen mukaisesti. Projektin omistajuuden irrottaminen OL3 EPR -projektin valmistumiseen ja käyttöönottoon tarvittavista resursseista ei ole vastuullista toimintaa ydinvoimateknologian toimittajalta. OL3:lle, Euroopan edistyneimmälle EPR-laitosyksikölle, on annettava yhdenvertainen asema Ranskan ydinvoimateollisuuden toimittamien muiden suurten EPR-projektien joukossa, TVO:n toimitusjohtaja Jarmo Tanhua sanoo.

TVO on pyrkinyt saamaan yksityiskohtaista tietoa ilmoitetusta uudelleenjärjestelystä ja sen vaikutuksista OL3 EPR -projektiin. TVO tarvitsee kiireellisesti varmistuksen siitä, että kaikki tarvittavat taloudelliset ja muut resurssit, erityisesti EPR-teknologiaosaamiseen liittyen, on suunnattu OL3 EPR -projektin loppuunsaattamiseen ja pitkäaikaiseen käyttöön. Tämä tieto laitostoimittajalta ja sitoutuminen teknologian toimittajalta on edellytys sille, että TVO hyväksyy muutokset, joilla on vaikutusta OL3 EPR -projektiin.

Olkiluoto 3 EPR -projekti on tilattu kiinteähintaisena ja avaimet käteen -periaatteella konsortiolta (laitostoimittaja), jonka muodostavat AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG, toimitettavaksi keväällä 2009. Konsortioon kuuluvat yhtiöt ovat laitostoimitussopimuksen mukaisesti yhteisvastuussa sopimusvelvoitteista. Laitostoimittajan aikataulun mukaan laitosyksikön säännöllinen sähköntuotanto alkaa vuoden 2018 lopulla.


Lisätietoja antaa:
Toimitusjohtaja Jarmo Tanhua, Teollisuuden Voima Oyj

Haastattelupyynnöt:
Viestintäpäällikkö Pasi Tuohimaa, puh. 040 544 5001