TVO allekirjoitti uuden energiatehok- kuussopimuksen

14.10.2016

​TVO on tänään liittynyt Suomen valtion ja toimialaliittojen väliseen energiatehokkuussopimukseen ja noudattaa siihen sisältyvää energiatuotannon toimenpideohjelmaa.

Sen tavoitteena on toteuttaa energiankäytön tehostamistoimia sekä parantaa primäärienergiankäytön tehokkuutta ja energiantuotannon kokonaishyötysuhdetta. - TVO:n tavoite uudelle kaudelle, vuosille 2017–2025, on yhteensä 150 GWh, johon tarvittavat tehokkuusmuutokset toteutetaan vuosien 2017 ja 2018 vuosihuolloissa. TVO:n energiatehokkuustavoite vastaa noin 7 500 sähkölämmitteisen omakotitalon keskimääräistä yhden vuoden kulutusta, toimitusjohtaja Jarmo Tanhua kertoo.

JAT_AUSS_APA_141016ml_550px.jpg

Sopimuksen allekirjoittivat TVO-konsernin toimitusjohtaja Jarmo Tanhua ja talousjohtaja Anja Ussa.


TVO on Suomen merkittävin päästöttömän sähkön tuottaja, ja OL3:n valmistumisen myötä rooli puhtaan sähkön tuottajana kasvaa lähes kolmasosaan Suomessa käytetystä sähköstä. Ilmastoystävällistä sähköä tuottamalla TVO yhteisiin ilmastotalkoisiin merkittävällä tavalla sekä varmistaa omalta osaltaan Suomelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen.

Edellisen sopimuskauden tehostamistavoite saavutettiin etuajassa

TVO on vuosien ajan osallistunut vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen osana suomalaista teollisuutta. Takana on jo edellisen energiatehokkuussopimuskauden menestyksekkäästi saavutettu, vuosien 2008 - 2016, tehostamistavoite 340 GWh vuoden 2011 loppuun mennessä. Määrä vastaa noin 17 000 sähkölämmitteisen omakotitalon keskimääräistä yhden vuoden kulutusta.

Laitosyksiköitä on kehitetty järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti. Periaatteena on, että laitosyksiköt pidetään uudenveroisina sekä viimeisintä teknologiaa edustavia käytettävyyttä, tuottavuutta ja turvallisuutta parantavia ratkaisuja otetaan käyttöön koko toiminnan ajan. Parhaillaan on suunnitteilla ja meneillään laitosmuutoksia, joilla valmistaudutaan laitosyksiköiden käyttöluvan uusimiseen vuonna 2018. Laitosyksiköiden nimellistehoa on vuosien saatossa nostettu alkuperäisestä 660 megawatista nykyiseen 880 megawatin nimellistehoon. - Modernisointitöiden seurauksena laitosyksiköiden sähköntuotantoteho on kasvanut parantuneen energiatehokkuuden myötä. Tämän vuoksi osa modernisointihankkeista on luokiteltu myös ympäristöhankkeiksi. Laitosyksiköiltä tulevaa hukkalämpöä hyödynnetään alueen kiinteistöjen lämmitykseen kaukolämpönä, Tanhua sanoo.

TVO:n jatkaessa sopimuksessa mukanaoloa ja liittyessä uuteen sopimuskauteen, TVO on osaltaan hillitsemässä ilmastonmuutosta, sillä tehokas energian käyttö vähentää päästöjä ja on myös kustannustehokasta. Jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti TVO-konsernin tavoitteena on edelleen toteuttaa energiatehokkuuteen liittyviä toimenpiteitä osana normaalia toimintaa.

Energiasäästöviikon tapahtumissa Olkiluodossa hyvin väkeä

TVO-konsernissa vietetyllä valtakunnallisella Energiansäästöviikolla nostettiin esiin energian ja materiaalien järkevä käyttö sen myötä hiilidioksidipäästöjen ja toiminnan ympäristövaikutusten vähentäminen. - Meillä kaikilla lukuisia keinoja tehostaa energiankulutusta sekä saavuttaa säästöjä niin työpaikoilla, kouluissa kuin liikenteessä ja kotona, ympäristöasiantuntija Merja Levy kertoo.

Energiansäästöviikkoon osallistuminen on vakiintunut osaksi TVO:n ympäristöohjelmaa ja energiatehokkuuden tehostamissuunnitelmaa.

- Teemoja olivat tällä viikolla biojätteetön päivä, fiksusti töihin kimppakyydillä, bussilla tai pyörällä sekä toimistotarvikkeiden ja -kalusteiden kierrätys. Olkiluodon tehomestaria etsittiin energia- ja materiaalitehokkuuteen liittyvillä aktiviteeteilla: sähköpyörää polkemalla ja jätteitä lajittelemalla. Aurinkosähköstä luennoi Olkiluodossa työskenteleville Rauman Energian asiantuntijat. Viikon aikana henkilöstöä myös kannustettiin etätyöpäivän tekemiseen, Levy sanoo.